Aktualności

Porozumienie o Współpracy z FinTech Poland

04 maja 2022
PAIH i Fundacja FinTech Poland podpisały Porozumienie o Współpracy. Zawarty 29 kwietnia br. dokument umożliwi transfer wiedzy eksperckiej pomiędzy organizacjami oraz wspólne działania mające na celu promocję polskich przedsiębiorców działających w sektorze fintech zagranicą. Z ramienia PAIH porozumienie podpisali Członkowie Zarządu Grzegorz Słomkowski i Zdzisław Sokal, a Fundację FinTech Poland reprezentował Prezes Zarządu Paweł Widawski.

Porozumienie o Współpracy z FinTech Poland


Fundacja na rzecz Innowacji Finansowych FinTech Poland to niezależny think tank, którego celem są działania na rzecz rozwoju sektora cyfrowych finansów w Polsce oraz budowa prężnego ekosystemu współpracy i platformy dialogu uczestników rynku oraz instytucji publicznych, w tym regulatorów i nadzorców. Ważnym aspektem działalności fundacji jest promocja polskiego sektora fintach na świecie oraz realizacja idei budowy międzynarodowego centrum finansowego w Polsce.

Fundacja opracowuje analizy i raporty, działa także na rzecz tworzenia postępowych i bezpiecznych regulacji prawnych, wspiera otwarty i efektywny nadzór finansowy, rozwiniętą kulturę innowacji oraz dostęp do kapitału wysokiego ryzyka.

Podpisanie przez PAIH i FinTech Porozumienia o Współpracy pozwoli uzyskać synergię działań oraz wspomoże promocję polskiego sektora FinTech na arenie międzynarodowej.