Aktualności

XV Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe. Konieczność zacieśniania relacji i podpisane memorandum o współpracy

29 kwietnia 2022
W Warszawie odbyły się XV Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe. Głównym tematem wydarzenia była pomoc Ukrainie w trakcie wojny oraz odbudowa po jej zakończeniu. Podczas Forum zostało podpisane memorandum o współpracy w ramach dostaw pomocy humanitarnej do Ukrainy przez terminal kolejowy w Dorohusku. Organizatorami Forum były Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce oraz Grupa Prawnicza EUCON. Polska Agencja Inwestycji i Handlu była współorganizatorem wydarzenia, a patronat nad nim objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ambasada Ukrainy w Polsce.

XV Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe


Już po raz piętnasty spotkali się najważniejsi przedstawiciele administracji oraz biznesu z Polski i Ukrainy. Tegoroczne forum było jednoznacznie skoncentrowane na kwestii agresji Rosji na Ukrainę, wynikających z tego trudności gospodarczych oraz perspektyw odbudowy ekonomicznej naszego sąsiada po zakończeniu działań wojennych. Uczestnicy Polsko-Ukraińskich Dni Biznesowych debatowali też na temat możliwości rozwoju wymiany gospodarczej i szansach leżących dla obu krajów w dalszym zacieśnianiu relacji. Wydarzenie rozpoczął Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda.

W biznesie zaufanie jest bardzo ważne, jeżeli nie najważniejsze. Między narodami polskim i ukraińskim zbudowaliśmy ogromne zaufanie, które będzie rzutować na nasze relacje gospodarcze. Mamy ogromny cel do realizacji, a jest nim odbudowa Ukrainy. - mówił minister Buda. - To cel gospodarczy nr 1 dla całej Europy, jeżeli nie świata, w najbliższym czasie. Polska może być hubem transportowania środków i wsparcia odbudowy Ukrainy - dodał.

W dyskusjach panelowych uczestniczyli przedstawiciele administracji ukraińskiej, w tym Ambasador Ukrainy Andrii Deshtchytsia, który podziękował za wsparcie okazane Ukrainie przez Polskę od początku rosyjskiej agresji. Na spotkaniu w formie online byli też obecni przedstawiciele niektórych ukraińskich resortów, w tym Ministerstwa Transformacji Cyfrowej Ukrainy. W panelu poświęconym sukcesom i perspektywom współpracy gospodarczej udział wziął prezes Zarządu PAIH Krzysztof Drynda.

Polska jest w UE liderem dostaw produktów na Ukrainę. Jako PAIH jesteśmy zaangażowani w pomoc. Otworzyliśmy przestrzeń coworkingową dla ukraińskich firm, by mogły realizować w spokoju swoją działalność. Z rządem Ukrainy uruchamiamy kolejne inicjatywy. Mamy wiele pozytywnych sygnałów od polskich przedsiębiorców w kwestii odbudowy Ukrainy. To wielkie wyzwanie, które będzie wymagać koordynacji ze strony państwowej i decyzji inwestycyjnych polskich przedsiębiorców - powiedział Krzysztof Drynda.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o konieczności odbudowy gospodarki Ukrainy i szansach oraz wyzwaniach, jakie stoją przed oboma krajami. Rozmawiano również o międzynarodowych programach wsparcia pomocowego. W dyskusji udział wziął członek Zarządu PAIH, Zdzisław Sokal. Podkreślił on, że przekazywaniu pomocy humanitarnej towarzyszy też od początku rosyjskiej inwazji także wsparcie dla ukraińskiego biznesu. Dodał, że zachowanie ciągłości funkcjonowania firm jest istotne dla zmniejszenia negatywnego wpływu wojny na gospodarkę Ukrainy.

Od pierwszych dni wojny organizowaliśmy pomoc za pośrednictwem naszego Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie. W ramach pomocy w Polsce oferujemy wsparcie organizacyjne firmom chcącym przenieść swój biznes do Polski, zarówno tym małym firmom, jak i największym - mówił Zdzisław Sokal.

W trakcie wydarzenia podpisane zostało także memorandum trójstronne pomiędzy PKP Cargo, Wołyńską Obwodową Administracją Wojskową oraz Zrzeszeniem Ukraińskiego Biznesu w Polsce. Celem porozumienia jest ułatwienie zbiórki, transportu i dystrybucji pomocy humanitarnej dla Ukrainy przez terminal kolejowy w Dorohusku.


XV Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe


* * *

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.