Aktualności

Oferta PAIH dla partnerów regionalnych i przedsiębiorców

8 kwietnia PAIH zorganizowała spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla partnerów regionalnych. Agencja przedstawiła plan działań na rok bieżący oraz ofertę skierowaną do jednostek samorządu terytorialnego, Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera, Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz lokalnych przedsiębiorców.

Oferta PAIH


Gmina na piątkę!

Wśród omawianych inicjatyw znalazły się projekty: „Gmina na piątkę!” (ogólnopolskie badanie gmin pod kątem komunikacji elektronicznej z przedsiębiorcami) oraz „Forum Gmin na 5!” (ogólnopolska konferencja poświęcona powyższej tematyce). Organizatorami obydwu inicjatyw są Instytut Przedsiębiorstwa oraz Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, funkcjonujące w ramach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Genezę i główne cele tego przedsięwzięcia przedstawiała prof. dr hab. Hanna Godlewska Majkowska, SGH. Projekty te upowszechniają dobre praktyki samorządów w zakresie:

 • tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów,
 • skutecznej i sprawnej obsługi przedsiębiorców.

Ważnym elementem inicjatywy są raporty „Gmina na piątkę!” (zobacz raport 2020/2021), które powstają w oparciu o badania w Instytucie Przedsiębiorstwa SGH oraz prace badawcze studentów w SKN Akceleracji SGH, poświęcone zachowaniom gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców. O dobrych praktykach i promocji działań SGH w kreowaniu oferty inwestycyjnej opowiedzieli dr Tomasz Pilewicz z SGH oraz Paweł Kasprowicz z Departamentu Strategii i Promocji Gospodarczej, PAIH. Coroczny raport z serii „Gmina na piątkę!” prezentowany jest w trakcie konferencji „Forum Gmin na 5!” i w SGH w Warszawie, a w czasie pandemii Covid-19 - w formule online. Od wielu lat partnerem konferencji jest Polska Agencji Inwestycji i Handlu.

Więcej o konferencji na stronach SKN Akceleracji SGH oraz Instytutu Przedsiębiorstwa SGH.

Invest in Gmina

Kolejny projekt pod nazwą „Invest in Gmina” zaprezentował Mirosław Odziemczyk z Departamentu Partnerstwa i Komunikacji, PAIH. Jego istotą jest wspieranie gmin w tworzeniu stron internetowych przyjaznych dla przedsiębiorców oraz promowanie gminnej oferty inwestycyjnej, spełniającej standardy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Warto podkreślić, że rozwiązanie to oparte jest o klasyczny model marketingowy 4P, zbudowany na podstawie wieloletniego doświadczenia PAIH w obsłudze projektów inwestycyjnych. Obecnie jest najskuteczniejszą i najefektywniejszą techniką w pozyskiwaniu inwestorów.

Generator Ofert Inwestycyjnych

Istotnym narzędziem w promowaniu oferty inwestycyjnej gmin, zwiększającym szansę na pozyskanie inwestora, jest Generator Ofert Inwestycyjnych. Służy do zamieszczenia informacji o dostępnych w gminie terenach inwestycyjnych, halach, ofertach turystycznych oraz powierzchniach biurowych. O jego funkcjach i zasadach korzystania opowiedział Rafał Szymaniak z Centrum Inwestycji, PAIH, zaznaczając, że jest to bezpłatne narzędzie umożliwiające wyszukiwanie i porównywanie ofert inwestycyjnych o parametrach spełniających oczekiwania inwestorów. Warto podkreślić, że Generator Ofert inwestycyjnych jest głównym źródłem pozyskiwania aktualnych ofert do obsługi projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Agencję i jej Partnerów.

ABC Eksportu

Ofertą o charakterze edukacyjnym, wspierającą gminy i działające na jej terenie firmy, jest „ABC Eksportu”. Celem projektu jest budowa kompetencji eksportowych przedsiębiorców będących na początku drogi internacjonalizacji działalności. Szczegóły projektu oraz role gmin we wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przedstawił Wojciech Nowicki z Departamentu Partnerstwa i Komunikacji, PAIH. Program „ABC Eksportu” zbudowany jest w oparciu o analizę zgłoszeń wpływających do PAIH i odpowiada na rzeczywiste potrzeby biznesu. Porusza zagadnienia takie jak:

 • współpraca przedsiębiorców z PAIH,
 • diagnozowanie stopnia dojrzałości eksportowej,
 • ocena potencjału eksportowego oferty,
 • przygotowanie do eksportu,
 • strategie internacjonalizacji działalności,
 • minimalizowanie ryzyka w handlu zagranicznym,
 • uwarunkowania kulturowe w nawiązaniu kontaktów handlowych.


Polskie Mosty Technologiczne (PMT)

Inicjatywą szczególnie dedykowaną MŚP, wspierającą ich rozwój na rynkach pozaunijnych, jest projekt Polskie Mosty Technologiczne. O pięcioletniej perspektywie tego przedsięwzięcia opowiedział Leszek Kołodziejczyk z Departamentu Projektów, PAIH. Celem projektu, przewidzianym na lata 2018-2023, jest wzrost potencjału eksportowego i umiędzynarodowienie MŚP, poprzez:

 • wsparcie wykwalifikowanych ekspertów,
 • przygotowanie planu ekspansji,
 • wsparcie operacyjne i merytoryczne.

W kwietniu br. ruszył nabór wniosków na rynek USA. Oferta zakłada refundację usług doradczych i promocyjnych (w trakcie wdrażania strategii podczas realizacji etapu zagranicznego) do 120 tys. zł. Łączna kwota grantu wynosi 150 tys. zł. Rejestracja wniosków aplikacyjnych odbywa się do 6 maja 2022 r. w Systemie Obsługi Elektronicznej. Zachęcamy MŚP do zapoznania się z dokumentacją konkursową na stronie PMT.

Grunt na Medal

Podsumowując spotkanie, Mirosław Odziemczyk opowiedział o dobrze znanym, organizowanym od wielu lat przez PAIH wspólnie z Partnerami Agencji, Ogólnopolskim Konkursie „Grunt na medal”. Przedstawił cel, którym jest promocja najlepszych regionalnych ofert inwestycyjnych oraz zasady konkursu. Zwrócił szczególną uwagę na fakt projektowanych zmian w regulaminie konkursu i zaznaczył, że ocenie konkursowej będą podlegały wyłącznie tereny znajdujące się, w dniu jego rozpoczęcia, w Generatorze Ofert Inwestycyjnych PAIH. Piątkowe spotkanie było okazją do zaproszenia do udziału w jubileuszowej X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal 2023”.

Więcej informacji na temat oferty PAIH dla partnerów regionalnych, przeczytaj tutaj Zapraszamy do lektury!