Aktualności

Uczestnictwo PAIH w VII Europejskim Kongresie Samorządów

13 kwietnia 2022
Głównym tematem VII Europejskiego Kongresu Samorządów była współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych oraz ekonomicznych. Grzegorz Słomkowski, Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu był jednym z prelegentów podczas wydarzenia.

VII Europejski Kongres Samorządów


Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Przez ostatnie lata wydarzenie stało się jednym z najważniejszych miejsc spotkań i rozmów na tematy samorządowe w całej Europie. W dniach 11-12 kwietnia br. w Mikołajkach odbyła się VII edycja kongresu.

Tegoroczne spotkanie objęło siedem ścieżek tematycznych składających się z około 100 wydarzeń: bloków programowych, raportów, paneli, warsztatów, wykładów i prezentacji. Wiceprezes PAIH Grzegorz Słomkowski uczestniczył w sesji pod tytułem "Internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw - od strategii do realizacji". Podczas panelu Wiceprezes Słomkowski przedstawił korzyści, jakie niesie ze sobą ekspansja zagraniczna biznesu. Omówił także, jak wygląda praktyka tworzenia strategii internacjonalizacji i jakie wsparcie w tym procesie zapewniają instytucje.