Aktualności

Wirtualne Targi Wodorowe i Konferencja Branżowa – podsumowanie

08 kwietnia 2022
W dniach 6 i 7 kwietnia odbyły się wydarzenia poświęcone perspektywom branży wodorowej w Polsce. Trwającą dwa dni konferencję branżową rozpoczęły wystąpienia Prezesa Zarządu PAIH Krzysztofa Dryndy oraz Wiceministra Klimatu i Środowiska Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego.

Wirtualne Targi Wodorowe i Konferencja Branżowa


Podczas dwudniowego wydarzenia, w szeregu paneli poświęconych zagadnieniom technologicznym, wyzwaniom regulacyjnym i inwestycyjnym, dyskutowało kilkudziesięciu specjalistów - praktyków biznesu oraz naukowców zajmujących się tematyką produkcji, magazynowania oraz wykorzystania w przemyśle paliwa wodorowego.

Kluczowymi obszarami omawianymi podczas paneli były możliwości użytkowania wodoru w sektorach takich jak produkcja chemiczna i surowcowa, transport, magazynowanie energii, wyzwania technologiczne i prawne stojące przed rozwojem branży wodorowej. Uczestnicy dyskutowali też na temat potrzeb kadrowych wymaganych dla rozrostu tego sektora oraz kierunków badań i innowacji technologicznych.

Wśród uczestników nie zabrakło przedstawicieli najważniejszych polskich organów administracyjnych, kluczowych spółek oraz instytucji branżowych zajmujących się tematyką wodoru jako surowca energetycznego.


Wirtualne Targi Wodorowe i Konferencja Branżowa


Równocześnie z konferencją odbyły się wirtualne targi firm działających w branży wodorowej.

Wydarzenie gościło 30 firm i przyciągnęło przeszło 1500 gości.

Relacja z dwóch dni konferencji jest dostępna do obejrzenia: