Aktualności

Polskie Mosty Technologiczne – etap krajowy projektu dla rynków Malezji i Tajwanu

01 kwietnia 2022
W dniach 21-24 marca br. w Warszawie, w formie stacjonarnej odbyły się warsztaty dla przedsiębiorczyń i przedsiębiorców z II naboru 2021 na rynki Malezji i Tajwanu.

Polskie Mosty Technologiczne - etap krajowy projektu dla rynków Malezji i Tajwanu


W trakcie trwającego cztery dni wydarzenia przedstawiciele ponad 50 grantobiorców mieli okazję zapoznać się ze specyfiką i kulturą biznesową rynków docelowych.

Program warsztatów obejmował spotkania i wykłady z ekspertami mającymi wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działań handlowych w Malezji i Tajwanie. Wyzwania, szanse i ryzyka eksportowe, różnice kulturowe, zasady opracowywania strategii ekspansji "szytej na miarę" wg modelu Canvas, planowane wsparcie w programach UE przeznaczone dla MŚP czy szczegóły dotyczące rozliczeń wydatków poniesionych w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne to tylko niektóre zagadnienia jakie zostały poruszone podczas trzydniowych warsztatów.


PMT - warsztaty Malezja i Tajwan


Ponadto była to także okazja do spotkania z przedstawicielami Zagranicznych Biur Handlowych PAIH S.A. w Kuala Lumpur i Tajpej i zaprezentowania oferty PAIH kierowanej do MŚP planujących działania eksportowe czy inwestycyjne. Podczas spotkania Pan Zdzisław Sokal Członek Zarządu PAIH S.A. zapewnił o kompleksowym wsparciu Agencji w realizacji ich planów eksportowych.

Z nami nowe rynki są bliżej niż myślisz!

Więcej informacji o Projekcie Polskie Mosty Technologiczne znajdziesz tutaj


* * *

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.


PMT - logotypy