Aktualności

Zakończyło się Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze podczas Expo 2020 Dubai

29 marca 2022
W poniedziałek 28 marca 2022 roku w ramach programu gospodarczego Polski na Wystawie Światowej w Dubaju odbyło się Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele delegacji państwowych oraz przedsiębiorcy z Polski, Afryki i krajów Bliskiego Wschodu. Forum było jedyną w swoim rodzaju platformą do nawiązywania kontaktów i relacji biznesowych oraz prezentacji osiągnięć polskich firm z perspektywicznych branż.
  • Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze zgromadziło 400 uczestników (w tym 100 online), którzy odbyli szereg spotkań biznesowych oraz wzięli udział w pięciu panelach dyskusyjnych.
  • W wydarzeniu wzięli udział przedsiębiorcy i przedstawicieli instytucji publicznych z 40 państw, w tym z 27 państw afrykańskich, m.in. z Nigerii, Maroka, Egiptu, Ghany, Beninu i Republiki Południowej Afryki.
  • Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze było kolejnym międzynarodowym forum zorganizowanym w ramach programu gospodarczego Polski na Expo 2020 Dubai. Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze odbyło się 6 grudnia 2021 r.
  • Panele dyskusyjne na Polsko-Afrykańskim Forum Gospodarczym dotyczyły branży spożywczej, transportu i infrastruktury, zielonych technologii, ochrony zdrowia i nowych rozwiązań w medycynie oraz instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców.
  • Podczas Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego przedstawiciele Centrum Inwestycji PAIH zaprezentowali Polskę jako bezpieczny kierunek do ekspansji biznesu. Uczestnicy wydarzenia zapoznawali się z informacjami dotyczącymi możliwości wsparcia inwestycyjnego.
  • Za organizację Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu, a Partnerami wydarzenia byli PKN ORLEN oraz BGK.

Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze


Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze było kolejnym ważnym wydarzeniem biznesowym, które odbyło się podczas Wystawy Światowej Expo w Dubaju. Ułatwiło ono przedstawicielom firm działających w innowacyjnych i perspektywicznych branżach nawiązanie nowych kontaktów oraz wymianę doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze przyczyniło się także do wzmocnienia więzi pomiędzy krajami w celu zbudowania przyjaznego otoczenia biznesowego i poszerzenia możliwości współpracy.

Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze jest jednym z najważniejszych wydarzeń w ramach polskiej, trwającej już blisko pół roku, obecności na Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju. Wzięło w nim udział ponad 400 przedsiębiorców z różnych stron świata. Jestem przekonany, że nawiązane podczas Forum kontakty i relacje biznesowe w długofalowej perspektywie zaprocentują realizacją konkretnych projektów i jeszcze bardziej przyczynią się do zwiększenia wymiany handlowej między Polską oraz państwami afrykańskimi i arabskimi. Przyniosą także wymierne korzyści zarówno naszym przedsiębiorcom jak również ich partnerom z Afryki i regionu państw Zatoki Perskiej - powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Grzegorz Piechowiak.

Afryka to region z ogromnym potencjałem inwestycyjnym, który jest niezwykle zróżnicowany pod względem gospodarczym. W Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu stale monitorujemy ten rynek i pomagamy polskim przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów biznesowych z przedstawicielami lokalnych firm między innymi z Kenii, Nigerii, Egiptu, Maroka, czy RPA. Na Polsko-Afrykańskim Forum Gospodarczym, które jest jedną z kilkunastu inicjatyw o charakterze biznesowym realizowanych przez PAIH na Wystawie Światowej w Dubaju, stworzyliśmy warunki do wymiany doświadczeń i wzajemnej prezentacji potencjału eksportowego i inwestycyjnego. Głęboko wierzę, że Forum dało polskim przedsiębiorcom silny impuls do rozwoju w Afryce i krajach z regionu Bliskiego Wschodu. Dodatkowo pozwoliło poszerzyć wiedzę na temat otoczenia biznesowego i zasad wejścia na poszczególne rynki - powiedział Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Krzysztof Drynda.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu poprzez Zagraniczne Biura Handlowe cały czas wspiera polskie firmy w wielu krajach na całym świecie i pomaga im zaistnieć także w Afryce. Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze jak w soczewce skupiło najważniejsze wątki dotyczące potencjalnej współpracy biznesowej między przedsiębiorcami i potwierdziło, że nasze gospodarki mają sobie wiele do zaoferowania. Rodzimi producenci z sektora spożywczego, medycznego, czy transportu i energetyki szukają nowych rynków zbytu i poprzez dywersyfikację zmniejszają ryzyko prowadzenia swojej działalności. Cieszę się, że nasz udział w forach gospodarczych podczas Expo 2020 Dubai już teraz pomaga przedsiębiorcom jeszcze mocniej zaznaczyć swoją obecność w Afryce i na Bliskim Wschodzie - powiedział Wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Grzegorz Słomkowski.

Panele dyskusyjne na Polsko-Afrykańskim Forum Gospodarczym

Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze rozpoczęło się od przemów powitalnych wygłoszonych przez przedstawicieli władz państwowych i instytucji: Grzegorza Piechowiaka - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii; Lecha Antoniego Kołakowskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Olamilekan Adegbite - Ministra Rozwoju Górnictwa i Stali, Nigeria; Abubakar Malami - Honorowego Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, Nigeria; Krzysztofa Dryndę - Prezesa Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu; Beaty Daszyńskiej-Muzyczki - Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego; Jacques Mukwende - Dyrektora Zarządzania Partnerstwem i Mobilizacji Zasobów w Komisji Unii Afrykańskiej.

Chciałbym podziękować polskiemu rządowi za zaproszenie nas na Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze. Widzimy bardzo dużą reprezentację Nigerii, co też odzwierciedla naszą chęć do nawiązywania relacji gospodarczych z Polską. Zrozumieliśmy, że nie chcemy już prowadzić jednostronnej wymiany handlowej. Nie chcemy tylko eksportować surowców naturalnych. Zapraszamy partnerów polskich do Nigerii i do przyjrzenia się przetwórstwu żywności. Dysponujemy w tej branży wieloma podmiotami i produktami spożywczymi, którymi można handlować w sposób korzystny dla obu stron - Olamilekan Adegbite, Minister Rozwoju Górnictwa i Stali, Nigeria.

W Nigerii mieszka około 200 milionów osób, co daje nam pewne pojęcie na temat rozmiaru jej gospodarki. Ale jeśli przyglądamy się perspektywie łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, przejrzystości ram instytucjonalnych i prawnych, to Nigeria również jest właściwym celem inwestycji - Abubakar Malami, Honorowy Prokurator Generalny i Minister Sprawiedliwości, Nigeria.

Następnie odbyły się panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych gości. W rozmowach uczestniczyli eksperci, naukowcy, przedsiębiorcy oraz reprezentanci instytucji państwowych. Celem prowadzonych dyskusji było nakreślenie potencjalnego pola do współpracy między Polską a krajami afrykańskimi. Paneliści zabierali także głos na temat najważniejszych wyzwań dotyczących poszczególnych sektorów gospodarki.

Pierwsza dyskusja związana była z bezpieczeństwem żywnościowym. Zastanawiano się nad tym, jaką rolę może spełniać Polska będąca głównym producentem i eksporterem artykułów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej. W ramach panelu dyskusyjnego "Ewolucja łańcucha wartości żywności w Afryce w nadchodzącej dekadzie" eksperci zwrócili uwagę na ogromny potencjał do współpracy. Moderatorem rozmowy był Michael Mazurewicz - Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Nairobi. W panelu wzięli udział: prof. Adam Ekielski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wojciech Leończuk - Santini Food Trading, Polska; Anele Mtshemla - CEO Wild Coast Foods, RPA; Houssine Belrhiti - Expense Reduction Analysts - EMEA, Maroko; Sumaila Abdul-Rahman - Chief Executive Officer for the Northern Development Authority, Ghana.

Następny panel zatytułowany "Transport i infrastruktura" dotyczył między innymi postępującej urbanizacji w Afryce i zapotrzebowania na produkty i usługi wspierające rozwój tego typu projektów w Egipcie, Maroku, Kenii, Nigerii czy RPA. Polscy przedsiębiorcy mogli poznać obszary potencjalnej współpracy biznesowej. Moderatorem dyskusji z udziałem ekspertów i przedstawicieli firm LUG, Fiber Team, czy DCT Gdańsk, była Dr Anna Masłoń-Oracz - Pełnomocnik Rektora ds. Afryki ze Szkoły Głównej Handlowej. W panelu wzięli udział: Michał Łupkowski - New Business Development Director, LUG Light Factory; Adam Żołnowski - CFO, DCT Gdańsk; dr inż. Konrad Markowski - CEO FiberTeam, Polska; dr Michał Beim - Adiunkt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; dr Moustafa Moharram - Executive Director, Moharram & Associates, Egipt; dr Hubert Joynt - Centre of Excellence Programme Manager, Infrastructure South Africa - Industrial Development Corporation, RPA. Paneliści przyznali, że polskie doświadczenia, know-how, technologie i nowe modele biznesowe, głównie w polskich specjalnościach transportu drogowego, kolejowego, e-busów i transportu miejskiego, mogą być bardzo przydatne w dalszym rozwoju tych obszarów w krajach afrykańskich.

W ramach panelu tematycznego "Zielona Afryka: inkluzywna i zrównoważona przyszłość" rozmawiano z kolei o odnawialnych źródłach energii. Dyskusję moderował Dr Jacek Guzek, Associate Director at Deloitte Consulting w RPA. W rozmowach brali udział: Meta Mhlarhi - Współzałożycielka i Dyrektor Mahlako A Phahla Group, RPA; Thomas Helm Roos - Senior Research Engineer at the Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), RPA; Sylwia Koch-Kopyszko - Prezes Zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego; Szymon Byliński - Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska; Mandy Rambharos - Dyrektor Just Energy Transition, Eskom Holdings SOC Ltd, RPA; Dominika Niewierska - New Business Streams Development Manager, PKN ORLEN; Anna Filipowicz - Manager Programu Transformacji Wodorowej, PKN ORLEN.

Kolejnym poruszanym tematem były nowe technologie, które rewolucjonizują i zmieniają branżę sprzętu i opieki medycznej ("Przyszłość zdrowia"). Moderatorem dyskusji był Remon Farouk - Doktor nauk medycznych, przedsiębiorca, trener z Egiptu. W panelu wzięli udział: Ayodele Adeyemo - CEO i współzałożyciel PneumaCare, Nigeria; Siphokazi Feke - CEO i współzałożycielka Brainwave Medical Group, RPA; Jerzy Szewczyk - CEO Pro-PLUS, Polska; prof. Piotr H. Skarżyński - Dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów, Polska; Leszek Biały - Dyrektor Medincus Medical Centre w Dakarze, Senegal.

Ważnym momentem Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego była także dyskusja na temat instrumentów wsparcia finansowego dla firm, które chcą eksportować swoje produkty i usługi do krajów afrykańskich. Moderatorem dyskusji panelu był Richard Amor z European Investment Bank. Wśród prelegentów znaleźli się: Grzegorz Słomkowski - Członek Zarządu Polskiej Agencja Inwestycji i Handlu; Janusz Władyczak - Prezes i CEO KUKE; Paweł Nierada - Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego; Witold Wiliński - CEO, GPW Tech S.A.; Magdalena Wymysłowska - Head of International Transactions - Bank Pekao SA; dr Ahmed Tufeiru - CEO Gateway Holdings Limited, Ghana. Celem dyskusji było zwiększenie wiedzy na temat możliwości wsparcia finansowego, które w Afryce są kluczowym aspektem w rozwijaniu biznesu. Przedstawiciele polskich instytucji finansowych przyznali, że są one gotowe do współpracy z afrykańskimi bankami i instytucjami finansowymi w celu rozwijania kolejnych obszarów współpracy w celu zamknięcia luki w finansowaniu handlu w Afryce, którą w 2019 roku szacowano na 81 mld USD.

Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze transmitowane było także w mediach społecznościowych. Zapis Forum dostępny jest na kanale Poland at Expo na You Tube.


Galeria zdjęć: