Aktualności

Instrumenty wsparcia eksportu – Informacja ekonomiczno-handlowa, zaświadczenie

24 stycznia 2022
31 grudnia 2021 r. weszły w życie nowe nowelizacje rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na: a) realizację branżowych przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport (Dz. U. poz. 2474), b) organizację przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport (Dz. U. poz. 2479), c) realizację przedsięwzięć wydawniczych wspierających eksport (Dz. U. poz. 2478), d) uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego w obrocie towarami na rynkach poza Unią Europejską (Dz. U. poz. 2471).

Zgodnie z § 7 ww. dwóch rozporządzeń, tj. w sprawie udzielania pomocy de minimis na:

  • realizację branżowych przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport (Dz. U. poz. 2474) i
  • uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego w obrocie towarami na rynkach poza Unią Europejską (Dz. U. poz. 2471).


Wnioskodawcy mają obowiązek załączenia do składanego w MRiT wniosku, "Informacji ekonomiczno-handlowej na temat rynków zagranicznych" wystawionej przez Agencję na prośbę przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje na temat realizowanych działań dostępne są na stronie Ministerstwa.

W przypadku realizacji branżowego przedsięwzięcia promocyjnego wspierającego eksport czy uzyskania certyfikatu wyrobu wymaganego w obrocie towarami na rynkach poza Unią Europejską - do wniosku należy dołączyć - "Informację ekonomiczno-handlową na temat rynków zagranicznych" wydaną przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) na prośbę przedsiębiorcy.

Kontakt:


Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii