Aktualności

Kazachstan pozostaje bezpiecznym miejscem dla inwestycji zagranicznych

21 stycznia 2022
19 stycznia 2022 roku w Kazachstanie, po 14 dniach, przestał obowiązywać stan wyjątkowy wprowadzony po protestach przeciwko wzrostowi cen na płynny gaz. Według zapewnień Kazakh Invest, Republika Kazachstanu pozostaje bezpiecznym i stabilnym miejscem dla inwestycji zagranicznych.

Państwo podejmuje niezbędne środki w celu ochrony inwestorów zagranicznych oraz działalności firm z kapitałem międzynarodowym w Kazachstanie. Potrzymane są wszelkie zobowiązania państwa wobec inwestorów. Wraz ze stabilizacją sytuacji politycznej w kraju będą kontynuowane prace nad poprawą otoczenia biznesowego oraz warunków działalności gospodarczej - głosi komunikat KAZAKH INVEST.

Już w pierwszych dniach protestów 5 stycznia br. rząd Kazachstanu podjął działania na rzecz stabilizacji sytuacji polityczno-gospodarczej poprzez wprowadzenie:

 • maksymalnych cen na sprzedaż detaliczną gazu płynnego na okres 180 dni. Ponadto o rok przełożono decyzję o rozpoczęciu sprzedaży gazu płynnego za pośrednictwem elektronicznej platformy handlowej.
 • na okres 6 miesięcy państwowej regulacji cen na sprzedaż benzyny i oleju napędowego.
 • działań zmierzających do przyspieszenia prac budowy nowego zakładu przetwórstwa gazu w mieście Zhanaozen (obw. mangistauski).
 • na okres 180 dni moratorium na wzrost taryf usług komunalnych.
 • na okres 6 miesięcy zakazu eksportu bydła i małych przeżuwaczy oraz na czas 3 miesięcy: ziemniaków i marchwi.
 • ograniczeń w eksporcie nasion słonecznika, oleju słonecznikowego i roślin pastewnych do 1 lipca 2022 r.


W długoterminowej perspektywie stabilizacji gospodarczej ma pomóc utworzenie funduszu społecznego "Kazachstan Halkyna" ("Dla Narodu Kazachstanu"). Fundusz ma być finansowany ze źródeł prywatnych, środków międzynarodowych organizacji charytatywnych (w tym sektora quasi-publicznego), obowiązkowych wpłat od działalności loteryjnej i innych monopolistów oraz dużych firm. Do podstawowych zadań funduszu należy udzielenie pomocy charytatywnej dla narodu Kazachstanu w sferach ochrony zdrowia, oświaty i wsparcia społecznego, kultury i sportu. Specjalne wsparcie będzie udzielanej osobom, którzy ucierpieli w trakcie stanu wyjątkowego. W celu wsparcia poszkodowanych przedsiębiorców utworzono Fundusz "Siła w jedności".

W celu przeciwdziałania deprecjacji waluty narodowej tenge: Narodowy Bank Republiki Kazachstanu przeprowadził interwencje walutowe. Ich wolumen w dniach 12 i 13 stycznia 2022 r. wyniósł 240 milionów USD, czyli około 50% całkowitej wartości obrotów.

18 stycznia 2022 r. Rząd Kazachstanu przedstawił "Plan działań operacyjnych" mających na celu ustabilizowanie sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w zakresie:

 • przywrócenia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz infrastruktury publicznej (odbudowa zniszczonych obiektów służby zdrowia, oświaty oraz obiektów i usług użyteczności publicznej);
 • spraw socjalnych (wypłaty odszkodowań dla poszkodowanych pracowników organów państwowych, pomoc dla rodzin zmarłych pracowników i osób cywilnych, wprowadzenie nowej procedury i mechanizmu udzielania pomocy mieszkaniowej obywatelom);
 • zapobiegania nieuzasadnionym podwyżkom cen (działania te obejmują opracowanie nowego mechanizmu sprzedaży gazu płynnego, zwiększone finansowanie dla mechanizmów służących stabilizacji cen produktów żywnościowych istotnych dla społeczeństwa oraz środki zapobiegające wzrostowi cen węgla);
 • wsparcia dla ludności i przedsiębiorczości (odroczenie do 1 lutego 2022 r. wszczętych kontroli podatkowych i celnych, zmian stawek i sposobów naliczania opłaty recyklingowej oraz wprowadzenie do 20 kwietnia 2022 r. czasowego zakazu prowadzenia czynności egzekucyjnych związanych z eksmisją, zajęciem i rozbiórką obiektów budowlanych);
 • spraw organizacyjnych i finansowych (obejmują one zapewnienie stabilności rynku walutowego do czasu całkowitego przywrócenia zaufania do waluty krajowej, opracowanie lub aktualizację kompleksowych planów rozwoju społeczno-gospodarczego dla zachodnich regionów kraju oraz uwzględnienie w budżecie Kazachstanu na rok 2022 środków finansowych na rzecz zapobiegania skutków masowych protestów).


Szybkie działania na rzecz stabilności polityczno-gospodarczej podjęte ze strony Rządu Republiki Kazachstanu sprawiły, że inwestorzy zagraniczni mogą dalej rozwijać swoją działalność biznesową. Eksporterom i inwestorom działającym lub planującym rozpocząć inwestycje w Kazachstanie rekomendujemy monitorowanie rządowych programów wsparcia oraz zakazów i nakazów eksportowych na terytorium RK.