Aktualności

Stryker otwiera centrum usług wspólnych w Warszawie. Światowy producent sprzętu medycznego zatrudni ok. 300 osób do działu finansów i zaopatrzenia

08 listopada 2021
Stryker podjął decyzję o ulokowaniu centrum usług biznesowych w Warszawie. Polski oddział firmy będącej liderem na światowym rynku technologii medycznych pełną operacyjność osiągnie przed trzecim kwartałem 2022 roku. Stryker stworzy ok. 300 nowych miejsc pracy, rozwijając w Warszawie usługi z zakresu finansów i zaopatrzenia. W wyborze lokalizacji firmę wspierała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH).

Stryker


Stryker z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, Kalamazoo, Michigan, należy do światowej czołówki producentów sprzętu medycznego. Oferta firmy obejmuje innowacyjne produkty i usługi medyczne m.in. z zakresu ortopedii, chirurgii czy neurotechnologii, mające wspierać zarówno pacjentów, jak i wyposażać oddziały szpitalne.

W trzecim kwartale 2021 roku Stryker ogłosił zamiar utworzenia centrum GBS w Warszawie. Firma jest w trakcie realizacji projektu. Planowane procesy w polskim oddziale to m.in. procesowanie faktur dostawców, raportowanie i zamknięcie miesiąca, procesy obsługi środków trwałych oraz należności i zobowiązań wewnątrzgrupowych, obsługa danych podstawowych dla procesów handlowych, kontrole wewnętrzne czy zarządzanie projektami i doskonalenie procesów.

Poszukujemy profesjonalistów z wykształceniem z zakresu finansów/zaopatrzenia lub absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych tymi obszarami. Nasi pracownicy będą mogli uczestniczyć w procesach transformacji, a także w tworzeniu procesów i budowaniu zespołów. Kandydaci, których szukamy, powinni być otwarci na nowe wyzwania, mieć pasję do tego, co robią i być gotowi do nauki. Stryker koncentruje się na rozwoju talentów. To świetne miejsce zarówno dla osób rozpoczynających karierę zawodową, jak i tych, którzy szukają możliwości dalszego rozwoju To niezwykle ekscytujący moment budowania oddziału w Polsce. - mówi Inga Wrońska, Senior Director, Stryker Polska.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu towarzyszyła firmie Stryker od początku procesu inwestycyjnego. Jesteśmy dumni, że tak znaczący gracz z branży medycznej postawił na Polskę. To pierwsza bezpośrednia inwestycja firmy w naszym kraju, dlatego cieszymy się, że Stryker - globalna marka i liczący się brand medtechowy - będzie się u nas rozwijać. Wierzę, że projekt przyniesie firmie najwyższą wartość i przyciągnie najlepszych pracowników, którzy będą wykorzystywać ogromne możliwości oferowane przez Stryker - mówi Agnieszka Szweda, ekspert Centrum Inwestycji PAIH.

Firma Stryker powstała w 1941 roku. Obecnie zatrudnia 43 tys. pracowników na całym świecie. W ciągu ostatnich dwóch lat otrzymała wiele nagród, m.in. doceniono kulturę organizacyjną firmy. Pięć razy z rzędu Stryker zyskał tytuł “Great Place to Work’s World’s Best Workplaces”. Więcej informacji o prowadzonej rekrutacji na stronie https://careers.stryker.com/.

Polska przyciąga zagranicznych inwestorów

Eksperci PAIH wskazują, że zainteresowanie sektora medycznego polskim rynkiem wciąż rośnie. Centra usług biznesowych to z kolei najpopularniejsza branża w portfolio projektów inwestycyjnych PAIH. Obecnie Agencja prowadzi 36 projektów z tego sektora. - Pandemia nie tylko nie wpłynęła na zahamowanie tych inwestycji, ale wręcz zwiększyła dynamikę ich przyrostu, zwłaszcza od drugiej połowy 2020 roku - dodaje Agnieszka Szweda z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą, działającą we współpracy z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. PAIH to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.