Aktualności

Wystartowały szkolenia dla MŚP z cross-border w ramach współpracy e-Izba i PAIH

25 października odbędzie się pierwsze szkolenie online dla przedsiębiorców w ramach współpracy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) i Izby Gospodarki Elektronicznej. Temat cross-border e-commerce przybliży Anna Konopa, CEO Setup.pl, by doradzić jak wybrać odpowiedni marketplace spośród 200 dostępnych w regionie DACH.

Szkolenie_PAIH_eIzba


Szkolenia to jeden z elementów porozumienia zawartego pomiędzy PAIH a e-Izbą o współpracy w zakresie promowania, edukowania i rozwoju eksportu w handlu internetowym.

Jako pierwsze odbędzie się szkolenie "Jak wybrać odpowiedni marketplace spośród 200 dostępnych w regionie DACH", które poprowadzi Anna Konopa. To wieloletnia i doświadczona sprzedawczyni omnichannel w handlu internetowym oraz współzałożycielka i CEO agencji Setup.pl, która jest wyłącznym partnerem i dystrybutorem Plentymarkets w Polsce. Jest to lider rynkowy wśród systemów do obsługi wielokanałowej międzynarodowej sprzedaży online.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie są kluczowe elementy sprzedaży online, jak działają marketplace’y globalne i lokalne, a także poznają przykłady efektywnego crossboarder w formie case study.

Szkolenie odbędzie się w formule online 25 października 2021, o godz. 14:00. Link do spotkania: tutaj.

Celem współpracy pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu a Izbą Gospodarki Elektronicznej jest poprawa sytuacji polskich e-przedsiębiorców zarówno na rynku krajowym jak i zagranicą. Kluczowe są wspólne działania na rzecz niwelowania barier legislacyjnych i formalno-prawnych oraz stymulowanie dalszego rozwoju eksportu produktów i usług branży cyfrowej i e-commerce.

O Izbie Gospodarki Elektronicznej

Izba Gospodarki Elektronicznej reprezentuje i wspiera interesy firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych w e-Izbie. Misją e-Izby jest rozwój polskiej branży gospodarki cyfrowej poprzez współpracę, wymianę know-how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie.

Główne cele Izby Gospodarki Elektronicznej to:

  • reprezentowanie i wspieranie interesów gospodarczych firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych w Izbie,
  • rozwój gospodarki w różnych jej branżach w kraju i Europie dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w tym sieci Internet oraz sprzętu i oprogramowania oraz ich praktycznych zastosowań w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • wspieranie przedsiębiorców poprzez dostarczanie wiedzy (know-how) oraz rozwiązań technologicznych,
  • wspieranie społeczeństwa w korzystaniu z rozwiązań cyfrowych.


O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą, działającą we współpracy z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. PAIH to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.