Aktualności

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce

14 października zostało podpisane "Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce", pod którym podpisy złożyli przedstawiciele administracji rządowej, świata nauki oraz instytucji wsparcia biznesu. Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest jednym z sygnatariuszy porozumienia.

Porozumienie_gospodarka wodorowa


Porozumienie zawarło 138 podmiotów, których działalność na różnych odcinkach może wesprzeć rozwój gospodarki wodorowej w naszym kraju. Ta szeroka inicjatywa jest pokłosiem zainaugurowanych w zeszłym roku działań na rzecz konsolidacji i partnerstwa instytucji i przedsiębiorstw, których wspólne działania przyczynią się do postępu w dziedzinie alternatywnych źródeł energii, zwłaszcza wodoru.

"Porozumienie wodorowe" to ważny krok w kierunku dywersyfikacji energetyki węglowej. Polska jest pierwszym krajem w Unii, w którym zostało zawarte tego rodzaju porozumienie. Jest to szczególnie istotne w kontekście przyjętej w lipcu 2020 roku przez Unię Europejską "Strategii Wodorowej dla neutralnej klimatycznie Europy".

Porozumienie określa 5 celów strategicznych obejmujących: "local content, badania i rozwój, inwestycje, ludzi oraz współpracę". W ramach porozumienia zakłada się m.in. "aktualizację programów kształcenia w celu budowy wyspecjalizowanych kadr", "wypracowanie opłacalnych modeli produkcji, magazynowania i dostaw niskoemisyjnego i odnawialnego wodoru" czy "współpracę na rzecz reprezentacji interesów Polski w środowisku międzynarodowym".

W porozumieniu ujęte zostały propozycje działań skoncentrowanych na budowie rynku od strony popytowej oraz stworzenia odpowiednich regulacji prawnych i otoczenia instytucjonalnego. Co szczególnie istotne, nasze porozumienie sektorowe wpisuje się w politykę Unii Europejskiej w obszarze gospodarki wodorowej - powiedział rzecznik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Rozwój odnawialnych źródeł energii z pewnością będzie siłą dodatkowo napędzającą polską gospodarkę, oznacza on bowiem zarówno rozwój technologii związanych z energetyką wodorową, nowe rozwiązania biznesowe oraz zwiększenie zainteresowania zagranicznych inwestorów z sektora OZE.