Aktualności

Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) razem na rzecz wspierania międzynarodowej ekspansji polskich przedsiębiorstw oraz pozyskiwania kolejnych inwestorów. Międzyinstytucjonalne porozumienie podpisano w trakcie Europejskiego Forum Przyszłości w Chorzowie.

PAIH i KSSE


W uroczystym podpisaniu porozumienia PAIH reprezentował Zarząd: Prezes Krzysztof Drynda oraz Grzegorz Słomkowski. Z kolei z ramienia KSSE porozumienie podpisali Prezes Janusz Michałek i Wiceprezes Monika Bryl.

Na mocy porozumienia, PAIH i KSSE będą w dalszym ciągu wspierać międzynarodową ekspansję i promocję gospodarczą polskich przedsiębiorstw oraz pozyskiwanie inwestorów, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów polskich, planujących nowe inwestycje w kraju i za granicą. Porozumienie jest potwierdzeniem pomyślnej dotychczasowej współpracy i zacieśnieniem partnerstwa na kolejne lata.

Współpraca KSSE i PAIH kwitnie od wielu lat. Dzisiejsze porozumienie nie jest początkiem współpracy, lecz jej uporządkowaniem i poszukiwaniem nowych efektów synergii tak, aby jeszcze lepiej walczyć szczególnie o duże zagraniczne inwestycje, nad którymi dzisiaj pracujemy. Bardzo życzylibyśmy sobie, aby one ulokowały się w Polsce - mówi Krzysztof Drynda, prezes PAIH.

Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu dodał, że PAIH obserwuje zainteresowanie Polską ze strony m.in. sektora elektromobilności.

To są inwestycje japońskie, koreańskie czy chińskie. KSSE specjalizowała się do tej pory w sektorze motoryzacyjnym, dzisiaj trochę przekształca się w centrum elektromobilności razem z Dolnym Śląskiem. Tutaj są najlepsze lokalizacje, najbardziej dostępna kadra, która może w tym sektorze odnosić sukcesy - zaznaczył Drynda.

Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek wyjaśnił z kolei, że porozumienie z PAIH to element strategii Strefy dotyczący ekspansji zagranicznej, nawiązując przy tym do programu akceleracyjnego pod nazwą BraSilesia, kierowanego do polskich i brazylijskich firm sektora MŚP oraz startupów czy do pozyskania przez Strefę 100-hektarowego terenu w Egipcie, nad Kanałem Sueskim.

Chcemy pomóc naszym przedsiębiorcom w ekspansji eksportowej na cały świat i myślę, że wkrótce będziemy mogli mówić o kolejnych projektach. Ważne jest tworzenie miejsc pracy, ich utrzymanie - mamy ich dzisiaj 90 tys. - ale też wiemy, jak dzisiaj jest ważne, żeby wychodzić na świat - zaznaczył Janusz Michałek.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje tereny w woj. śląskim i sześciu powiatach woj. opolskiego. Działa tam blisko 500 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały ok. 44 mld zł i stworzyły ok. 85 tys. miejsc pracy. KSSE wydała 590 zezwoleń na prowadzenie działalności oraz sto kilkadziesiąt decyzji o wsparciu w ramach nowych przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji.

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą, działającą we współpracy z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. PAIH to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.