Aktualności

PAIH i ARP zacieśniają współpracę. Razem na rzecz przyciągania kolejnych inwestorów i wspierania polskiego eksportu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) i Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) przypieczętowują dotychczasową współpracę i wskazują priorytety na przyszłość. W siedzibie PAIH podpisano porozumienie partnerskie, które wyznacza dalsze kierunki działania w zakresie wspierania międzynarodowej ekspansji i promocji gospodarczej polskich przedsiębiorstw oraz pozyskiwania i obsługi inwestorów rodzimych i zagranicznych.

PAIH i ARP


Dokument podpisali Prezes PAIH Krzysztof Drynda, Członek Zarządu PAIH Grzegorz Słomkowski, Wiceprezes Zarządu ARP Paweł Kolczyński oraz Dyrektor Zarządzający ARP Konrad Trzonkowski. Porozumienie dotyczy Specjalnych Stref Ekonomicznych zarządzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Instytucje zobowiązały się do podejmowania kolejnych wspólnych inicjatyw, mających docelowo przyczynić się do promocji objętych porozumieniem obszarów pod kątem przyciągania inwestycji zagranicznych i rodzimych, a także internacjonalizacji polskich firm.

Głównym założeniem międzyagencyjnych działań jest wspieranie i rozwój stabilnego otoczenia inwestycyjnego i współpraca na rzecz rozwijania działalności polskich firm w kraju i za granicą. Deklaracja obejmuje m.in. doskonalenie procedur związanych z pozyskiwaniem kolejnych ofert inwestycyjnych, a także pozyskiwaniem i obsługą nowych projektów. Mowa też o doskonaleniu procesów wsparcia międzynarodowej ekspansji polskich przedsiębiorstw. PAIH i ARP będą w dalszym ciągu podejmować działania wpływające na rozwój gospodarczy regionów zarządzanych przez ARP, ich promocję, wspieranie napływu nowych inwestorów do kraju i budowanie potencjału eksportowego przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Stref.

Porozumienie będzie realizowane m.in. w zakresie promocji możliwości inwestycyjnych SSE wśród potencjalnych inwestorów zgłaszających się do PAIH czy doskonalenia umiejętności przygotowania i promowania ofert inwestycyjnych. W ramach działań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem wspólnej obsługi inwestorów i przedsiębiorców, PAIH i ARP będą współpracowały m.in. na rzecz pozyskiwania nowych lokalizacji pod inwestycje. Będą też wspierały proces powstawania i przygotowania nowych terenów oraz angażowały się w organizację misji B2B z potencjalnymi kontrahentami na rynkach zagranicznych. W ramach wsparcia działań eksportowych prowadzone będą z kolei działania o charakterze strategicznym dla omawianych obszarów oraz działania informacyjno-szkoleniowe dla instytucji zaangażowanych w proces budowy potencjału eksportowego przedsiębiorstw.

To kolejny etap współpracy

Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Agencja Rozwoju Przemysłu, jako agencje wchodzące w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, mają za sobą długie i udane partnerstwo. Porozumienie jest przypieczętowaniem dotychczasowej, pomyślnej współpracy. Nowa deklaracja wyznacza kolejne kierunki i priorytety, które pomogą zintensyfikować dotychczasowe działania na rzecz rodzimej gospodarki.


Galeria zdjęć: