Aktualności

Delegacja rządowa z wizytą we Włoszech

16 lipca 2021
O możliwościach inwestycyjnych polskich firm we Włoszech oraz o polsko-włoskiej współpracy gospodarczej rozmawiali w Rzymie Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin, Sekretarz Stanu w MRPiT Grzegorz Piechowiak oraz Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) Krzysztof Drynda.

Rzym


Wizyta w Rzymie obejmowała spotkanie z polskimi firmami prowadzącymi działalność we Włoszech oraz przedsiębiorcami włoskimi zainteresowanymi inwestycjami w Polsce. Gospodarzami spotkania byli Ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders i Prezes PAIH Krzysztof Drynda. Celem wizyty było zintensyfikowanie współpracy gospodarczej i zacieśnienie partnerstwa pomiędzy krajami. Program obejmował m.in. spotkanie z Delegatem Prezydenta Confindustrii na Europę - Stefanem Panem. Confindustria, czyli Powszechna Konfederacja Przemysłu Włoskiego, to organizacja pracodawców i przemysłowców, założona w 1910 roku z siedzibą w Rzymie.

Dzisiejsze spotkanie to najlepszy dowód na to, jak duże znaczenie ma dla nas polsko-włoskie partnerstwo i rozwój tej współpracy. Włochy to trzeci partner handlowy Polski pod względem wartości obrotów handlowych. Sukcesy od lat odnoszą tam duże firmy z Polski, które przecierają szlaki średnim i mniejszym przedsiębiorcom, ale też innowacyjnym startupom czy firmom z sektorów niszowych - mówił podczas spotkania z przedsiębiorcami Krzysztof Drynda.

Prezes PAIH zadeklarował wsparcie Agencji w zakresie prezentowania we Włoszech polskiej oferty eksportowej, jak i informowania o warunkach inwestowania w Polsce. Wskazał, że rolą Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest również niwelowanie ryzyk związanych z obecnością na rynkach zagranicznych polskich firm. Podkreślił, że wydarzenie jest okazją dla przedstawicieli polskiego i włoskiego biznesu do nawiązania i podtrzymania wartościowych relacji biznesowych i do bezpośrednich spotkań z gronem potencjalnych partnerów.

Spotkanie z przedstawicielami polskich firm, które od lat rozwijają swoją działalność we Włoszech miało za zadanie wskazać nowe obszary współpracy, ale też bariery, w których pokonywaniu polski rząd może wspierać przedsiębiorców. W efekcie rozmów, Wicepremier Jarosław Gowin zaproponował Ministrowi rozwoju gospodarczego Włoch Giancarlo Giorgettiemu powołanie polsko-włoskiej grupy roboczej ds. likwidacji barier.

Włochy ważnym partnerem

Polsko-włoskie relacje handlowe od lat są na bardzo dobrym poziomie. W okresie styczeń-kwiecień br. eksport Polski do Włoch wzrósł o 43 proc., a import z Włoch do Polski o 25 proc. Włochy są trzecim, po Niemczech i Chinach, partnerem Polski pod względem wartości obrotów handlowych. Są jednocześnie czwartym dostawcą towarów do Polski. Główne sektory włoskiego eksportu do naszego kraju to pojazdy samochodowe, maszyny przemysłowe ogólnego użytku i specjalistyczne. Polska jest z kolei dla Włoch piątym dostawcą towarów. Italia importuje z Polski głównie pojazdy samochodowe, produkty żywnościowe oraz sprzęt elektryczny. Z kolei branże, w które inwestują polskie firmy we Włoszech to m.in. usługi informatyczne, kosmetyka, farmaceutyka, sprzęt medyczny, suplementy diety, energia odnawialna, usługi finansowe, branża meblarska, budownictwo, maszyny i urządzenia, akcesoria samochodowe, jachty, wykończenia oraz wyposażenie wnętrz, nieruchomości i sektor turystyczny, e-commerce.


Galeria zdjęć:


O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu


Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą, działającą we współpracy z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. PAIH to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.