Aktualności

PAIH na Szczycie Inicjatywy Trójmorza w Sofii

07 lipca 2021
W dniach 8-9 lipca w Sofii w Bułgarii odbędzie się Szczyt Przywódców Krajów Inicjatywy Trójmorza z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wydarzeniu towarzyszyć będzie Forum Biznesu - uczestnicy paneli dyskusyjnych podejmą tematykę cyfryzacji, transportu, energetyki i innowacji. Dwudniowe spotkanie odbędzie się w formule hybrydowej.

Three Seas Sofia Summit and Business Forum


Polską Agencję Inwestycji i Handlu na szóstym już szczycie Inicjatywy reprezentować będzie Prezes PAIH Krzysztof Drynda. Weźmie udział w tzw. round table i dyskusji "The role of Investments Promotion Agencies in 3SII", skupiając się na wskazaniu możliwości współpracy i partnerstwa pomiędzy agencjami ds. inwestycji, które działają w krajach zrzeszonych w ramach Inicjatywy. Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu przybliży ponadto sukcesy Polski w przyciąganiu do kraju bezpośrednich inwestycji zagranicznych, prezentując także potencjał Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w tym kontekście.

W Szczycie Przywódców Inicjatywy Krajów Trójmorza udział wezmą przedstawiciele 12 krajów 3SII: prezydenci oraz ich reprezentanci, ale też partnerzy Inicjatywy - urzędnicy wysokiego szczebla z USA, Niemiec oraz europejscy komisarze. W Sofii nie zabraknie przedstawicieli biznesu.

Biznesowe spotkania na szczycie

W ramach wydarzenia zorganizowane zostanie Forum Biznesu, którego głównym celem jest promocja Inicjatywy Trójmorza jako skutecznego narzędzia do przyciągania inwestycji zagranicznych do regionu CEE; inicjowanie współpracy i nawiązywanie bezpośrednich kontaktów w zakresie innowacji, nowych technologii i projektów badawczych, ale też wsparcie w tworzeniu korzystnego klimatu inwestycyjnego i biznesowego. Za organizację udziału w Forum firm z Polski odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Rodzimi przedsiębiorcy reprezentujący priorytetowe dla Trójmorza branże będą mieli możliwość uczestniczenia w panelach dyskusyjnych i sesjach B2B. 8 lipca odbędą się panele poświęcone energetyce i cyfryzacji. Dzień później uczestnicy podejmą tematykę transportu i innowacji. Forum Biznesu stworzy niepowtarzalną okazję do nawiązania kontaktów zarówno z przedstawicielami administracji, instytucji otoczenia biznesu, ale także przedsiębiorcami z kilkunastu krajów.

Inicjatywa Trójmorza powołana została jako forum współpracy 12 państw: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Służy zacieśnianiu współpracy pomiędzy tymi krajami, tworząc fundamenty dla rozwoju gospodarczego w zakresie energii, transportu, komunikacji cyfrowej czy gospodarki. Bułgaria przewodzi obecnie pracom Inicjatywy Trójmorza. Organizowany przez ten kraj Szczyt będzie szóstym tego typu wydarzeniem. Inauguracja corocznych spotkań przedstawicieli trójmorskiej dwunastki - oraz m.in. obserwatorów z Niemiec i USA czy delegatów Komisji Europejskiej - miała miejsce w chorwackim Dubrowniku w 2016 roku.