Aktualności

Udział Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w misji biznesowej do Egiptu

07 czerwca 2021
Trwa dwudniowa misja biznesowa do Egiptu, organizowana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych. W gronie delegatów są też przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także polscy przedsiębiorcy. Ważnym punktem spotkań będzie podpisanie porozumienia pomiędzy Katowicką SSE i Strefą Ekonomiczną Kanału Sueskiego. Celem wydarzenia jest promocja polskiej branży technologicznej i rodzimych firm w Egipcie, w tym organizacja seminarium branżowego połączonego z sesją networkingową.

Polska Egipt © xtock - stock.adobe.com


Formuła misji obejmuje część z udziałem przedstawicieli polskiego i egipskiego rządu oraz część biznesową. W misji uczestniczy m.in. wiceminister MSZ Paweł Jabłoński, wiceminister MRPiT Grzegorz Piechowiak, prezes PAIH Krzysztof Drynda, prezes KSSE Janusz Michałek, a także przedstawiciele osiemnastu polskich firm. Tematyka wydarzenia koncentruje się na nowoczesnych i innowacyjnych technologiach (drony, fintech, smart city, ale też transport i in.). Dwudniowa wizyta w Egipcie to m.in. konsultacje polityczno-gospodarcze z udziałem przedstawicieli egipskich MSZ i Ministerstwa Współpracy Międzynarodowej, spotkanie poświęcone kulturze biznesu w Egipcie, czy dwudniowy event: "Egypt-Poland High-Tech Business Forum" obejmujący sesje B2B/B2G. Uczestnicy misji odbędą też wizyty studyjne. Ważnym punktem spotkań będzie podpisanie MoU pomiędzy Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Strefą Ekonomiczną Kanału Sueskiego.

Celem czerwcowej misji do Egiptu jest intensyfikacja współpracy gospodarczej pomiędzy krajami oraz promocja polskiego biznesu. Wydarzenie stanowi okazję do nawiązania kontaktów z potencjalnymi kontrahentami oraz przeprowadzenia bezpośrednich rozmów dotyczących możliwej współpracy.

Zacieśnianie partnerstwa

Wzrost dwustronnej wymiany handlowej pomiędzy Polską a Egiptem notowany jest od kilku lat. Rok 2019 był pod tym względem najlepszy - łączna wartość wymiany handlowej wyniosła wówczas ponad 600 mln euro. Covid-19 pokrzyżował inwestycyjne plany, ale na tle innych krajów zarówno gospodarka Polski jak i Egiptu nie ucierpiały w takim stopniu, jak wcześniej przypuszczano. Spodziewany jest powrót pozytywnego trendu wzrostowego.

Egipt jest najludniejszym krajem Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz 3. największą gospodarką w Afryce. Według raportu World Economic Outlook The Great Lockdown, będzie jedynym krajem w regionie, który w 2020 roku nie odnotuje spadku, lecz wzrost PKB na poziomie 2 proc. To rynek chłonny, nienasycony, wciąż rozwijający się, z dużą liczbą potencjalnych konsumentów. Obecnie działa tam ponad sto polskich przedsiębiorstw, najwięcej w sektorze usług, turystyki i nieruchomości. Wśród hitów eksportowych w 2020 roku wymienia się: pojazdy drogowe, warzywa i owoce, maszyny elektryczne i aparaty, wyroby metalowe czy produkty papiernicze. Do topowych branż, będących jednocześnie szansą eksportową dla polskich firm należą sektory: rolno-spożywczy, motoryzacyjny i kosmetyczny.

Egipt to brama do rynków afrykańskich. Współpraca z tym krajem to szansa dla polskich przedsiębiorstw, które chciałyby inwestować w tej części świata. Polska Agencja Inwestycji i Handlu stale zachęca rodzimych eksporterów do ekspansji zagranicznej, wspierając ich w podboju odległych, ale perspektywicznych rynków. Mamy świadomość, że są to rynki trudne, ale naszą rolą jest i będzie niwelowanie ryzyk związanych z obecnością tam polskich firm - podkreślają eksperci PAIH.

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą, działającą we współpracy z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. PAIH to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.