Aktualności

PAIH zacieśnia współpracę ze strefami – podsumowanie dotychczas podpisanych porozumień

28 maja 2021
PAIH rozpoczęła proces podpisywania porozumień ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, których celem jest wsparcie działań związanych z pozyskiwaniem ofert inwestycyjnych z jednej strony oraz współpraca przy obsłudze projektów inwestycyjnych z drugiej strony. Strony deklarują ponadto wzajemne działania na rzecz wsparcia międzynarodowej ekspansji polskich przedsiębiorstw oraz podejmowanie przedsięwzięć mających wpływ na rozwój gospodarczy danego regionu.

Istotnym elementem współpracy będzie również standaryzacja metod pozyskiwania i obsługi inwestorów oraz doskonalenie umiejętności przygotowania i promowania ofert inwestycyjnych znajdujących się na obszarze działania danej Strefy. W centrum uwagi współpracy pomiędzy PAIH i SSE pojawią się również przedsiębiorcy, dla których przewidziano szereg działań informacyjno-edukacyjnych związanych ekspansją na rynki zagraniczne.

Do tej pory podpisano 7 porozumień, a kolejne są w przygotowaniu.


Galeria zdjęć: