Aktualności

fDi Markets: Polska na podium jako trzeci odbiorca bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie

26 kwietnia 2021
Polska zajęła w lutym trzecie miejsce, jeśli chodzi o napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W kraju ogłoszono 30 projektów o wartości 1,2 mld USD. W międzynarodowym wyścigu Polskę wyprzedziły jedynie Stany Zjednoczone i Hiszpania. Eksperci Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) zaznaczają, że tak dobry wynik jest zasługą stabilnej gospodarki, wykształconych i proaktywnych pracowników oraz dobrze skrojonych narzędzi wsparcia.

fDi Markets © jukai5 - Photogenica


Zgodnie z danymi fDi Markets - firmy analitycznej z grupy Financial Times, będącej największą światową bazą danych dotyczących BIZ - Polska jest trzecią na świecie preferowaną lokalizacją dla inwestorów zagranicznych. W międzynarodowym rankingu ten europejski kraj wyprzedził w lutym m.in. Wielką Brytanię, w której co prawda również odnotowano 30 nowych inwestycji, ale o dużo mniejszej wartości, 541 mln USD. Przed Polską znalazły się jedynie Stany Zjednoczone, gdzie ogłoszono 104 projekty o wartości 5,1 mld USD i Hiszpania - 50 projektów o wartości 3,7 mld USD.

Wysokie miejsce Polski w rankingu fDi Markets jest najlepszym dowodem na wyjątkową atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju. Szczególnie w czasach niepewności związanej z pandemią, kiedy na świecie spada liczba inwestycji i rośnie konkurencja, ich rosnący napływ do Polski bardzo nas cieszy. Zawdzięczamy to stabilnej gospodarce, wysoce wykształconym kadrom oraz klimatowi inwestycyjnemu na poziomie rozwiązań ustawowych - mówi Dyrektor Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Marcin Fabianowicz.

Proinwestycyjne rozwiązania przejawiają się m.in. w postaci specjalnych stref ekonomicznych czy ulg podatkowych, a historię stabilnego rozwoju ekonomicznego Polski w ostatnich latach obrazują liczby: średni wzrost PKB w latach 2009-2019 wyniósł 3,6 proc., Polska zyskała też wysokie oceny wśród agencji takich jak Fitch, Moody’s czy S&P. Jako szósta, największa unijna gospodarka pod względem PKB, Polska wyróżnia się też strategicznym położeniem na mapie Europy. To wszystko przekłada się na wysoką pozycję kraju jako beneficjenta procesu nearshoringu, czyli przenoszenia zakładów produkcyjnych np. z krajów azjatyckich, do rejonów mniej odległych - jak Polska.

Dla wielu inwestorów czas niezbędny na przeprowadzenie wszystkich procedur i uruchomienie działalności ma kluczowe znaczenie przy wyborze lokalizacji. Dzięki wsparciu PAIH i naszych partnerów, inwestorzy mogą liczyć na bardzo sprawną obsługę. Podkreślę, że Polska oferuje bardzo atrakcyjny system zachęt, w tym grant rządowy, który w ostatnim czasie został znacząco zmodyfikowany, by jeszcze lepiej odpowiadać oczekiwaniom przedsiębiorców - dodaje Marcin Fabianowicz.

Dobrych wiadomości jest więcej. Polska Agencja Inwestycji i Handlu odnotowała wzrost liczby nowych inwestycji w kraju r/r, ich wartość i nowe miejsca pracy. Do kwietnia br. PAIH zamknęła projekty inwestycyjne o wartości 1,6 mld EUR w stosunku do 200 mln w roku poprzednim. Liczba projektów zwiększyła się z 12 do 25. W związku z nowymi inwestycjami jest też dużo więcej - bo o ponad 200 proc. - nowych miejsc pracy. To pokazuje, że argumentów przemawiających za lokowaniem długoterminowych inwestycji strategicznych w Polsce rzeczywiście przybywa.

- Pośród największych inwestycji przeważają te związane z nowoczesnymi technologiami, które tworzą wyspecjalizowane, wysoko płatne miejsca pracy oraz zapewniają transfer technologii. Mam tu na myśli elektromobilność, elektronikę, ICT czy Medtech. To właśnie na branżach przyszłości chcemy się skupiać, aktywnie poszukując nowych inwestorów. Najnowszym przykładem tego typu inwestycji jest zakład firmy Align Technology, który nakładem niemal 550 mln PLN powstanie we Wrocławiu, zatrudniając 2,5 tys. osób. Jestem pewien, że przed nami jeszcze wiele dużych i interesujących inwestycji w tym roku - podkreśla Fabianowicz.

W 2020 roku - zgodnie z danymi UNCTAD - na całym świecie notowano spadki jeśli chodzi o napływy inwestycji zagranicznych. Rok do roku, w ujęciu globalnym, BIZ skurczyły się o 42 proc., osiągając łącznie 895 mld USD. Ten negatywny trend dotknął m.in. Niemcy, Francję, Brazylię czy USA. Choć w przypadku wielu krajów zrealizował się czarny scenariusz opóźniania lub przekładania inwestycji w wyniku kryzysu, nad Wisłą dane dot. BIZ wyglądają obiecująco. Fakt, że Covid-19 w znacznie mniejszym stopniu dotknął pod tym kątem Polskę pokazują ostatnie inwestycje: rozbudowa Northvolt w Gdańsku, powiększenie Faureci w Wałbrzychu, kolejna inwestycja SK IE Technology w Dąbrowie Górniczej czy nowy zakład Align Technology we Wrocławiu.

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą, działającą we współpracy z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. PAIH to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.