Aktualności

Forum Biznesu: „Zróbmy razem biznes: Polska-Filipiny – szanse oraz perspektywy współpracy gospodarczej”

12 kwietnia 2021
Krajowa Izba Gospodarcza oraz Ambasada Republiki Filipin w Polsce zorganizowały wirtualne forum biznesowe, które miało na celu omówienie dotychczasowej współpracy między dwoma państwami oraz perspektywy na przyszłość. Wydarzenie przyciągnęło ponad 100 uczestników biznesowych z Polski i Filipin.

Manila


Podczas Forum podjęto próbę identyfikacji szans i wyzwań, które istnieją w obu krajach. Wymieniono się również pomysłami i dobrymi praktykami biznesowymi w oparciu o dotychczasowe dokonania, zarówno w obszarze rządowym jak i sektorze prywatnym.

Wydarzenie otworzyła Leah Basinang-Ruiz, Ambasador Republiki Filipin w Polsce, która zwróciła uwagę na stały wzrost handlu dwustronnego między oboma krajami. Ważnym punktem bilateralnych relacji było otwarcie Ambasady RP w Manili, a następnie Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Z kolei dr Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, zwrócił uwagę na inicjatywy współpracy podejmowane wspólnie z Filipińską Izbą Gospodarczą.

Na mocne strony filipińskiej gospodarki w swoim przemówieniu zwrócił uwagę podsekretarz w Departamencie Handlu i Przemysłu (DTI) Ireneo Vizmonte. Podkreślił zwłaszcza wysiłki filipińskiego rządu w celu ożywienia gospodarki, która doświadczyła znacznego spowolnienia w wyniku pandemii Covid-19. Wśród ważnych inicjatyw wymienił reformę podatkową, która ma na celu zmniejszenie podatku dochodowego od osób prawnych oraz kontynuacje flagowego programu rządowego "Build, Build Build". Oczekuje się, że działania te doprowadzą do wzrostu PKB Filipin do 6,5% w 2021 r. i nawet do 10% do 2022 roku.

Przemawiający w imieniu polskiego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Podsekretarz Robert Tomanek zwrócił uwagę na 100% wzrost dwustronnej wymiany handlowej między Polską a Filipinami w latach 2015-2020.

Wymiana handlowa rośnie mimo pandemii

Przemawiając w imieniu biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Manili, Rafał Owczarek mówił o dwustronnej wymianie handlowej między Polską a Filipinami oraz o znaczeniu zacieśniania relacji między biznesem a agendami rządowymi. Podkreślił, że handel między oboma krajami wzrósł ponad czterokrotnie w ciągu ostatniej dekady, z 130 milionów euro w 2010 do 633 milionów euro w 2020 roku.

Co więcej, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH określił najważniejsze kategorie produktów handlowych, prezentując najważniejsze polskie kategorie eksportowe, do których w ubiegłym roku należały helikoptery, nabiał, sprzęt ortopedyczny, maszyny i sprzęt telekomunikacyjny.

Pomimo pandemii Covid-19, która spowodowała gwałtowny wzrost kosztów wysyłki o 400%, polski eksport na Filipiny odnotował 69% wzrost rok do roku ze 106 mln euro w 2019 roku do 179 mln euro w 2020 roku - powiedział Rafał Owczarek, kierownik biura PAIH na Filipinach.

Kierownik biura PAIH zwrócił również uwagę na bardzo ważny aspekt, leżący u podstaw każdej relacji biznesowej. Przekonywał przedstawicieli biznesu aby zainwestowali czas w budowanie relacji z potencjalnymi partnerami, ponieważ interesy na Filipinach często prowadzi się w oparciu o przyjacielskie relacje.

Dobre praktyki i rządowe wsparcie

W ramach Forum swoimi doświadczeniami podzielili się przedstawiciele polskich firm: Pietrucha Group oraz Nextbank. W swoich wystąpieniach pokazali jak skutecznie można rozwijać swoją działalność na Filipinach oraz jakich nakładów wymagają efektywne działania.

Dobrą informacją jest to, że polski biznes coraz odważniej wchodzi do krajów azjatyckich, również na Filipiny. Aby wesprzeć działania polskich przedsiębiorców od 2018 roku do ich dyspozycji pozostaje Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, które aktywnie pomaga odnaleźć się polskiemu biznesowi w nowych, lokalnych warunkach.