Aktualności

Polskie firmy… podbiją Wielką Brytanię! Relacja z III Polsko-Brytyjskiego Forum Biznesu

Za nami III Polsko-Brytyjskie Forum Biznesu, Handlu i Inwestycji, które odbyło się 10 marca w siedzibie PAIH. Tegoroczne wydarzenie poświęcone było ważnemu obecnie tematowi cyfryzacji w sektorze zdrowia oraz technologiom medycznym. Firmy tworzące nowe technologie medyczne i okołomedyczne to obecnie, oprócz branży IT, jeden z głównych celów inwestorów finansowych i branżowych. Forum Polsko Brytyjskie było zatem doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami w sektorze medycznym. Wydarzenie było także szansą dla przedstawicieli polskiego i brytyjskiego biznesu do bezpośrednich spotkań z gronem potencjalnych partnerów, klientów i inwestorów.

BTI


Organizatorami wydarzenia było Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Departament for International Trade oraz Ambasada Brytyjska w Warszawie.

Spotkanie rozpoczął Robert Tomanek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, który wskazał, że tegoroczne forum było wyjątkowe, ze względu na to, że odbywało się w cieniu dwóch wielkich procesów - pandemii i wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wskazywał, że obie kwestie są wielkim wyzwaniem dla biznesu, ale ten dzielnie stawia im czoła. Jak zaznaczył Minister Tomanek, Wielka Brytania to ważny partner handlowy Polski, który od lat jest trzecim co do wielkości odbiorcą naszego eksportu. Przypomniał, że nasze towarowe obroty handlowe w 2020 r. wyniosły ponad 18 mld euro, Polski eksport sięgnął 13,6 mld euro, a import z Wielkiej Brytanii - 4,7 mld euro. Zwrócił ponadto uwagę na fakt, że Polska potrzebuje kapitału, wiedzy i relacji, a Wielka Brytania jest oknem na świat, z którego mogą korzystać polskie firmy.

O konieczności pogłębiania współpracy mówił też Graham Stuart, brytyjski parlamentarny podsekretarz stanu (minister ds. eksportu) w Departamencie Handlu Międzynarodowego. Brytyjski minister zwrócił uwagę na korzyści płynące ze wspólnych inwestycji i nowych przedsięwzięć na wzór tych, które z sukcesem już funkcjonują, czego przykładem jest na przykład Luxmed należący do brytyjskiej Bupy. Podkreślił, że umowa handlowa zawarta między Wielką Brytanią a Unią Europejską daje szansę na kolejne projekty, a kooperacja w zakresie technologii medycznych będzie coraz bardziej istotna gospodarczo.


BTI


Grzegorz Słomkowski, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wskazał, że Polska ma szansę zostać poważnym graczem na skalę nie tylko europejską właśnie w rozwoju projektów medtech. - Podczas forum skoncentrowaliśmy się na pokazaniu możliwości współpracy w tym obszarze między Polską i Wielką Brytanią, która od lat jest naszym ważnym partnerem handlowym - podkreślił Grzegorz Słomkowski. - Na polskim rynku powstaje coraz więcej statupów medycznych. Co więcej, dynamicznie się rozwijają, oferują rozwiązania będące znaczącym wsparciem dla polskich pacjentów i zdobywają nagrody w międzynarodowych konkursach. Spodziewamy się, że prawdziwy pierwszy polski unicorn będzie właśnie w dziedzinie medycznej - zaznaczył prezes Słomkowski.

Zainteresowanie branży medycznej polskim rynkiem potwierdzają napływające do PAIH zapytania zagranicznych firm. Tylko w ubiegłym roku Agencja obsłużyła 6 medycznych projektów inwestycyjnych, a kolejnych pięć jest już rozpoczętych. Wszystko wskazuje na to, że trend wzrostowy w tym sektorze utrzyma się na dłużej, tym bardziej, że technologie wykorzystywane w służbie zdrowia są teraz wszystkim niezwykle potrzebne. Polska dysponująca bazą światowej klasy programistów, inżynierów i pracowników naukowych ma szansę stać się wiodącym hubem innowacji medycznych w regionie - zaznaczył prezes Słomkowski.


BTI


Istotną częścią III Polsko-Brytyjskiego Forum były panele dyskusyjne z udziałem ekspertów i przedstawicieli firm z branży medycznej. Uczestnicy debaty "Ryzyka i szanse - jakie są kluczowe i cyfrowe trendy kształtujące system ochrony zdrowia w Polsce i Wielkiej Brytanii?" ocenili, że COVID wymusił przyspieszenie wiele procesów, co miało znaczący wpływ na radzenie sobie z pandemią. Przykładem są tu e-recepty wprowadzone przed koronawirusem, które okazały się jednym z bardzo ważnych czynników usprawniających walkę z negatywnymi skutkami lockdownu. Goście podkreślali, że COVID-19 wpłynął na rozwinięcie istniejących już pomysłów, które wcześniej nie osiągnęły masowej skali. Masood Ahmed, naczelny dyrektor medyczny i ds. informacji klinicznych w NHS Black Country & West Birmingham CCG, mówił o tym, że Polska staje się coraz istotniejszym kierunkiem dostarczającym ciekawe rozwiązania - np. platformy umożliwiające zapisanie się do lekarzy różnych specjalizacji i placówek w jednym miejscu w sieci. - Obserwujemy duży wzrost liczby aplikacji i programów z Polski, które pozwalają nam lepiej radzić sobie z pandemią - mówił.

W kolejnej debacie "Wspieranie innowacji w sektorze ochrony zdrowia w Polsce i Wielkiej Brytanii", dyskutanci podkreślili, że innowacje nie biorą się znikąd. Potrzebują umiejętnego wsparcia państwa, które jest odpowiedzialne za standard opieki medycznej i stworzenie odpowiednich warunków do wzrostu gospodarczego.

Uczestnicy Forum mieli okazję zapoznać się również z case study współpracy Zakładu Ortopedii CEE, Smith & Nephew z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej czy przykładami inwestycji.


BTI


Na zakończenie wydarzenia uczestnicy wzięli udział w wirtualnych sesjach networkingowych dotyczących cyfrowego zdrowia i technologii medycznych pomiędzy polskimi i brytyjskimi firmami. Konferencję online śledziło ponad 500 osób z Polski i z Wielkiej Brytanii.


Dziękujemy za udział w Wydarzeniu. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi, które znajdują się pod linkiem.