Wydarzenia

Misja gospodarcza do Algieru i Oranu

 • Data:
  22 października 2022
 • Branża:
 • Miejsce:
  Algier, Oran
 • Udział PAIH (ZBH):
  NIE
 • Organizator:
Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Ambasada RP w Algierii oraz Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) zapraszają do udziału w misji gospodarczej do Algieru i Oranu. Wyjazd odbędzie się przy okazji Międzynarodowego Salonu Energii Odnawialnych, Czystej Energii i Zrównoważonego Rozwoju (MT ERA’2022) w dniach 22-26 października.

misja gospodarcza do Algierii


Program misji przewiduje udział w Polsko-Algierskim Forum Biznesu oraz spotkania z przedstawicielami lokalnej administracji, algierskich organizacji wspierających handel i inwestycje, a także rozmowy B2B na polskim stoisku podczas MT ERA ‘2022.

Zapotrzebowanie rynku algierskiego na technologie środowiskowe dotyczy głównie takich dziedzin jak:

 • energia słoneczna i wiatrowa;
 • izolacja termiczna budynków wykorzystanie OZE w rolnictwie;
 • budowa państwowych gospodarstw rolnych na Saharze zasilanych z odnawialnych źródeł energii, głównie energii solarnej;
 • recykling, w tym odpadów plastikowych;
 • stacje oczyszczanie i odsalania wody;
 • technologie wodorowe dla zwiększenia eksportu energii z Algierii do Europy;
 • biopaliwa jako element redukcji zużycia gazu i ropy naftowej, które mają być przeznaczone w większym stopniu na eksport;
 • zabezpieczenie infrastruktury energetycznej przed pożarami.


Perspektywy do współpracy istnieją również w takich obszarach jak: budownictwo, rolnictwo, sektor medyczny i rolno-spożywczy, ochrona środowiska, przemysł maszynowy, opakowaniowy, motoryzacyjny i obronny.

Zgłoszenia do udziału w misji przyjmuje KIG za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.