ABC Eksportu

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie powinno być integralną częścią planu eksportowego oraz przygotowania do międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa. Prawie każde działanie eksportowe obarczone jest ryzykiem, często wyższym niż prowadzenie biznesu na rynku rodzimym. Spowodowane jest to większą liczbą zmiennych, tj. niestabilność polityczna kraju, do którego wysyłane są towary, ryzyko handlowe związane z niewypłacalnością lub nieuczciwością kontrahenta oraz tzw. ryzyko siły wyższej - czyli wojny, katastrofy naturalne, strajki itp. Dodatkowym utrudnieniem może być nieznajomość lokalnych praw i zwyczajów, a także dynamicznie zmieniające się warunki handlowe, np. wprowadzenie wysokich taryf. Te czynniki mogą szybko pokrzyżować plany przedsiębiorcy i spowodować spore straty finansowe.

Ryzyko to można znacznie zredukować lub całkowicie wyeliminować poprzez podjęcie działań prewencyjnych. Ważnym krokiem jest odpowiednie ubezpieczenie się przed podpisaniem umów czy wysyłką towarów. Ubezpieczenia eksportowe zabezpieczają należności przedsiębiorcy i chronią firmę przed: ryzykiem politycznym, wahaniami w kursie walut, uszkodzeniem towaru w transporcie, jak też bankructwem klienta i innymi niedogodnymi okolicznościami uzgodnionymi z ubezpieczycielem.


Na czym polega ubezpieczenie eksportu

Ubezpieczenie eksportu przyjmuje formę redukcji ryzyka handlowego, politycznego i siły wyższej.

Ryzyko handlowe rozumie się jako stwierdzoną niewypłacalność kontrahenta, poręczyciela lub gwaranta (jeżeli występują). Obejmuje również opóźnienia w zapłacie należności, jednostronne zerwanie umowy sprzedaży, a także niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy - w szczególności bezpodstawną odmowę przyjęcia towarów lub usług. Dodatkowo, ubezpieczyciel może zaoferować ochronę w wypadku wejścia na rynek, gdzie system prawodawstwa jest niedostatecznie rozwinięty.

Ryzyko polityczne występuje wtedy, gdy środki lub decyzje kraju dłużnika uniemożliwiają wykonanie umowy sprzedaży. Ryzyko polityczne obejmuje również niemożność lub opóźnienie płatności spowodowane wydarzeniami politycznymi lub trudnościami gospodarczymi, a także wprowadzenie zakazu handlu z danym państwem przez rząd Polski, łącznie z decyzjami podjętymi przez Unię Europejską.

Ryzyko siły wyższej występuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje w szczególności:

 • wojnę i wojnę domową,
 • powstanie, rewolucję, zamieszki,
 • przewlekłe masowe strajki,
 • katastrofy naturalne,
 • piractwo morskie,
 • pandemię,
 • awarię nuklearną.


Warto zapoznać się ze stroną Corruption Perception Index (tylko wersja angielska) oraz KUKE Mapa, gdzie dostępne są rankingi oraz raporty dotyczące poziomu korupcji, a także niestabilności politycznej i społecznej. Wiedza ta jest pomocna w samodzielnym oszacowaniu, czy dany rynek jest bezpiecznym punktem wejścia dla przedsiębiorstwa.


Oferta wsparcia

Państwowymi organami pomocy dla eksporterów, które odpowiadają za ubezpieczenia i finansowe wsparcie, są KUKE oraz BGK.

KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych) jest jedyną jednostką w Polsce, oferującą ubezpieczenia eksportowe gwarantowane przez Skarb Państwa. Umożliwia bezpieczną wymianę handlową i świadczenie usług oraz wspiera polskich przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej. Eksporterzy mogą skorzystać z systemu wsparcia eksportu - pakietu unikalnych rozwiązań z gwarancjami Skarbu Państwa, które pomogą nie tylko zabezpieczać transakcje eksportowe, ale też:

 • objąć gwarancjami finansowanie obrotowe, co pozwoli zwiększyć dostępne limity kredytowe w bankach i firmach faktoringowych,
 • ubezpieczyć inwestycje zagraniczne nie tylko od ryzyka politycznego, ale też handlowego,
 • zagwarantować spłatę kredytu inwestycyjnego na rozwój produkcji w Polsce generującej eksport,
 • uzyskać w łatwy sposób gwarancje kontraktowe o szerokim zastosowaniu - kluczowy instrument w walce o zagraniczne zamówienia.


Ponadto, KUKE oferuje wsparcie w ramach „Polisy bez Granic”, dzięki której możliwe jest skuteczne zabezpieczenie sprzedaży do 160 państw, włączając w to kraje takie jak Chiny, Meksyk, Kazachstan, Wietnam oraz wiele innych. Ubezpieczenie „Polisa bez Granic” pokrywa nie tylko ryzyko handlowe, ale też polityczne i siły wyższej.

BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) finansuje m.in. projekty eksportowe i ekspansję zagraniczną polskich firm, a także oferuje systemy poręczeń i gwarancji.

Zapraszamy na oficjalne strony KUKE i BGK, gdzie otrzymają państwo szczegółowe i aktualne dane dotyczące oferty wsparcia eksporterów:


Na stronie gov.pl dostępna jest również krótka lista z rozwiązaniami ubezpieczeń eksportowych oraz finansowania działalności międzynarodowej.


Zachęcamy też do udziału w naszych webinariach, w których poruszamy tematykę możliwości ekspansji na poszczególnych rynkach oraz zapotrzebowania w wybranych branżach i potencjału polskich przedsiębiorstw.


Więcej informacji - przydatne linki:


Materiały wideo:


Powrót