ABC Eksportu

Patenty i znaki towarowe

Ochrona produktu bądź usługi na rynku lokalnym lub na arenie międzynarodowej jest ważnym aspektem, o który musi zadbać eksporter. Znak towarowy lub patent pozwala przedsiębiorstwu zapewnić bezpieczeństwo dla swoich produktów lub usług, zakazując nieautoryzowanym firmom czerpania z nich korzyści materialnych. Przed wejściem na rynek zagraniczny należy zapoznać się z obowiązującymi prawami w docelowych krajach lub regionach, podjąć decyzję o zasięgu ochrony, a także wiedzieć jak zachować się w sprawie naruszenia znaku towarowego lub patentu.


Znaki towarowe

Gdzie znajdę informację o tym, czym jest patent i gdzie go zarejestrować?


Podstawowe informacje dotyczące znaku towarowego, wraz z przykładami (jak np. znaki graficzne, przestrzenne, pozycyjne) znajdziesz na oficjalnej stronie Urzędu Patentowego RP. Portal informuje również o kryteriach wymaganych do aplikacji o znak towarowy, jak również podaje instrukcje dotyczące wymaganej dokumentacji. Do skutecznego zarejestrowania znaku wymagane jest konto PUEUP. Cały proces aplikacji jest przejrzyście wytłumaczony na stronie biznes.gov.pl.

Jak zaaplikować o ochronę za granicą?

W przypadku wprowadzenia produktów za granicę należy pamiętać, że korzystanie z ochrony znaku towarowego jest terytorialne. Oznacza to, że znak towarowy zarejestrowany w Polsce nie będzie chroniony na terytorium innych krajów.

Aby zarejestrować znak towarowy w innych krajach, należy wybrać odpowiednią jednostkę:

  • Krajowe urzędy patentowe - gdy przedsiębiorca planuje wejść tylko na jeden rynek zagraniczny, który nie jest członkiem Unii Europejskiej (np. Ukraina)
  • Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - gdy przedsiębiorca chce prowadzić swoją działalność na terytorium innych państw członkowskich Unii
  • Urząd ds. Własności Intelektualnej Beneluksu (BOIP) - gdy przedsiębiorca prowadzi działalność tylko w Belgii, Holandii lub Luksemburgu
  • Międzynarodowy znak towarowy (WIPO) - gdy potrzebne jest zastrzeżenie znaku towarowego w kilku państwach nienależących do Unii.


Więcej informacji dotyczących znaków towarowych, w tym rejestracji w poszczególnych krajach, na stronach:


Patenty

Czym jest patent oraz jego rejestracja w Polsce?


Definicja patentu, jak również podstawowe informacje dotyczące rejestracji, zdolności patentowej, a także zasięgu terytorialnego, dostępne są na stronie Urzędu Patentowego RP. Aby zarejestrować patent, należy dokonać zgłoszenia wynalazku (wzoru użytkowego) w Urzędzie Patentowym przez portal PUEUP.

Ponadto, na oficjalnej stronie biznes.gov.pl można zapoznać się z procesem rejestracji patentu krok po kroku, jak również otrzymać informacje na co można uzyskać patent oraz co nie jest objęte prawem patentowym. Dodatkowe informacje o patentach w Unii Europejskiej - a także w poszczególnych krajach - dostępne są na stronie europa.eu.

Rejestracja patentu za granicą


Patent ma naturę terytorialną, co oznacza, że jego ochrona działa tylko na terenie wyznaczonych krajów. Przedsiębiorca ma do dyspozycji jednoroczny termin pierwszeństwa przy rejestracji patentu. Ubiegając się o ochronę patentową poza granicami Polski, należy wybrać odpowiednią jednostkę w zależności od zasięgu działalności przedsiębiorstwa - jednostki te są identyczne, jak w przypadku znaku towarowego:

  • Krajowe urzędy patentowe
  • Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
  • Urząd ds. Własności Intelektualnej Beneluksu (BOIP)
  • Międzynarodowy znak towarowy (WIPO)
    • Więcej informacji dotyczących procedury międzynarodowej PCT (układ o współpracy patentowej, z ang. Patent Cooperation Treaty) dostępnych jest na stronie uprp.gov.pl.


Więcej informacji - przydatne linki:


Powrót