ABC Eksportu

Bariery

Przedsiębiorcy często borykają się z barierami na wielu etapach działalności eksportowej. Przeszkodą okazuje się m.in. nieznajomość zagranicznych rynków czy brak inwestycji w promocję marki. Choć niektóre z barier mogą wydawać się nie do przejścia, należy pamiętać o dostępnych możliwościach wsparcia eksportu, jak rządowe programy pomocy, które znacznie ułatwiają ich pokonanie. Przykładem są usługi ubezpieczeń eksportowych KUKE, tworzenia planu eksportowego oraz poszukiwania i weryfikowania partnerów biznesowych przez PAIH, a także szkolenia PARP.

Geograficzny podział barier w eksporcie i inwestycjach:

Geograficzny podział barier w eksporcie i inwestycjach


Ogólne bariery eksportowe

Z badań przeprowadzonych dla segmentu MŚP przez ewaluacja.gov.pl, wynika, że głównymi barierami są:

 • Identyfikacja zagranicznych możliwości biznesowych
  • Kto może zaoferować pomoc?
 • Niewystarczająca znajomość zagadnień związanych z handlem zagranicznym
 • Zmienność przepisów prawnych i celnych regulujących obrót towarowy krajów odbiorcy
  • Kto może zaoferować pomoc?
 • Wysokie koszty ubezpieczenia transakcji eksportowych
  • Kto może zaoferować pomoc?
 • Biurokracja, wysokie wymagania formalne, procedury i regulacje prawne oraz podatkowe
  • Kto może zaoferować pomoc?
 • Brak środków finansowych
 • Nierzetelność firm oraz problem z odzyskaniem należności


Bariery te pozostają w dużej mierze niezmienione na przestrzeni lat. Często firmy z sektora MŚP nie opracowują długofalowych strategii biznesowych. Tymczasem umiejętna analiza rynkowa pozwala przewidzieć i określić wiele czynników, które mają wpływ na sukces przedsiębiorstwa za granicą. Ponadto, posiadanie planu eksportowego pozwala na realizowanie kolejnych działań oraz ich optymalizację na bieżąco. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług przez formularz kontaktowy.


Kraje pozaunijne

Przy eksporcie na rynki pozaunijne główną barierą są środki graniczne (ograniczenia, które bezpośrednio wpływają na przywóz i wywóz na poziomie celnym). Bazując na sprawozdaniu Komisji dla Parlamentu i Rady Europejskiej w sprawie barier handlowych i inwestycyjnych, najczęściej spotykanymi barierami są:

 • środki sanitarne i fitosanitarne (SPS) (102 bariery),
 • podwyżki taryf oraz ograniczenia ilościowe (73 bariery),
 • procedury administracyjne i licencje na przywóz (38 barier),
 • podatki i ograniczenia eksportu (16 barier),
 • środki ochrony handlu niezgodne ze zobowiązaniami międzynarodowymi (14 barier).


Najbardziej dotkniętymi przez ograniczenia sektorami są:

 • technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT),
 • sektor motoryzacyjny,
 • rolnictwo i rybołówstwo,
 • sektor elektroniczny.


Co do poszczególnych grup produktowych, bariery różnią się znacznie w zależności od kraju. Produkty z kategorii takich jak: wyroby medyczne, stal i wyroby z metalu, żywność, a także towary o znaczeniu strategicznym, często objęte są specjalnymi zasadami. Przed rozpoczęciem działalności eksportowej należy upewnić się, że produkt nie jest obarczony dodatkowymi wymogami celnymi lub opłatami. Więcej informacji na temat poszczególnych grup produktowych oraz krajów z niestandardowymi wymogami celnymi, dostępnych jest w serwisie Access2Markets. Zapraszamy również do zapoznania się z opracowaniem Umowy o wolnym handlu.

Możliwe jest również skorzystanie z wiedzy i doświadczenia ekspertów PAIH, którzy pomogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące danego produktu na wybranym rynku. Ponadto, zachęcamy do zapoznania się z artykułem dostępnym na biznes.gov.pl o barierach w eksporcie.


Kraje unijne

Eksport do krajów Unii Europejskiej odbywa się na zasadzie wymiany wewnątrzwspólnotowej, o której można dowiedzieć się więcej na oficjalnej stronie biznes.gov.pl. Dodatkowo, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:

oraz bazą Access2Markets, która oferuje kompleksowe narzędzia i informacje na temat rynków wewnątrzunijnych oraz światowych, np.: informacje o poszczególnych produktach: taryfy celne & podatki, procedury celne, reguły pochodzenia, bariery handlowe, wymagania dotyczące produktów, a także statystyki.


Komitet MAAC

Komitet MAAC (Market Access Advisory Committee) zajmuje się eliminacją barier dla UE w handlu i inwestycjach z krajami trzecimi. Główne stowarzyszenia, które występują w MAAC to:

 • EFPIA - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
 • SpiritsEurope
 • ETRMA - European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association
 • Eurochamber - The Association of European Chambers of Commerce and Industry
 • Digital Europe
 • CosmeticsEurope
 • EDA - European Defence Agency
 • FoodDrinkEurope
 • CLEPA - European Association of Automotive Suppliers
 • Euratex - The European Apparel and Textile Conferedation
 • CEFIC - European Chemical Industry Council
 • MedTech
 • FESI - Federation of the European Sporting Goods Industry
 • EUROFER - The European Steel Association
 • CEPI - Coalition for Epidemic Preparedness Innovations


Stowarzyszenia te posiadają aktualne dane dotyczące danego sektora, a także oferują pomoc w rozwiązywaniu potencjalnych barier.


Powrót