Polska Strefa Inwestycji

Warmińsko-Mazurska SSE


PL | EN

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zlokalizowana jest w północno-wschodniej części Polski, nad Zalewem Wiślanym, w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej granicy Unii Europejskiej (od północy graniczy z rosyjskim Obwodem Kaliningradzkim) o łącznej powierzchni ok. 33 525,5 km² (3 352 570 ha). Teren strefy obejmuje dwa podobszary: podobszar warmińsko-mazurski: prawie cały teren województwa warmińsko-mazurskiego (19 z 21 powiatów i miast na prawie powiatu) oraz podobszar mazowiecki: północna część terenu województwa mazowieckiego (11 z 42 powiatów i miast na prawie powiatu).

Mapa Strefy: podział na województwa, powiaty
mapa Polski
mapa SSE

Atuty i sukcesy SSE:
  • najwyższa w skali kraju pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom - kwota niezapłaconego podatku może wynieść nawet 70% wartości wydatków kwalifikowanych,
  • maksymalna wysokość regionalnej pomocy inwestycyjnej na obszarze zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. wynosi 50% na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz 35% wydatków kwalifikowanych na terenie województwa mazowieckiego,
  • dla średnich przedsiębiorców przepisy podwyższają maksymalną wysokość pomocy o 10% a dla małych i mikro o 20%.

  • Łączna wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez wszystkie firmy działające w Strefie od roku jej powstania do teraz: 6,5 mld PLN
  • Liczba wydanych zezwoleń i decyzji: 336

Główni inwestorzy w Strefie:

Inwestor Kraj pochodzenia Sektor
Porta Doors
Polska
produkcja drzwi
Michelin Francja produkcja opon
Polmlek Polska spożywcza
Tymbark Polska spożywcza
Agrochem Polska rolnictwo
Corab Polska producent systemów fotowoltaicznych
Meble Taranko Polska producent mebli
Heinzplastics Polska producent opakowań
Kostrzewa Polska producent systemów grzewczych
Elstar Polska producent stoisk targowych
NET międzynarodowa inżynieria i związane z nią doradztwo techniczne
Cedrob Polska spożywcza


Szukasz działki pod inwestycje?
Baza PL
Skorzystaj z ogólnopolskiej bazy terenów inwestycyjnych, 
zarządzanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

Sprawdź aktualne oferty na obszarze SSE Warmińsko-Mazurska »Spółka zarządzająca Strefą

Warmińsko-Mazurska
Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Barczewskiego 1
10-061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
fax: +48 89 535 90 02
e-mail: wmsse@wmsse.com.pl
www.wmsse.com.pl


Powrót »