Parki przemysłowe i technologiczne

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach

PL | EN


Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach to atrakcyjne miejsce wzajemnych powiązań pomiędzy nauką z biznesem, umożliwiające prowadzenie innowacyjnych form działalności gospodarczej i inwestowania. Misją Parku jest zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej i rozwój ekonomiczny makroregionu Polski Północno-Wschodniej, poprzez wspieranie przedsiębiorczości zorientowanej na zaawansowane technologie i wykorzystanie możliwości współpracy międzynarodowej.


Lokalizacja

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód leży w północno-wschodniej części Polski, w pobliżu granic z Litwą, obwodem królewieckim Federacji Rosyjskiej i Białorusią. Przez miasto przebiegają szlaki transportowe - z Berlina przez Warszawę do Petersburga oraz z Warszawy do Helsinek (droga tranzytowa szybkiego ruchu Via Baltica i trasa kolejowa Rail Baltica łącząca kraje bałtyckie z Europą Zachodnią).


Oferta

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód oferuje:

  • sprzedaż działek inwestycyjnych na terenach posiadających pełne uzbrojenie,
  • wynajem pomieszczeń,
  • możliwość korzystania z laboratoriów badawczo-rozwojowych.


Kontakt

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach
ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki
tel.: +48 87 564 22 22
fax: +48 87 564 22 21
e-mail: park@park.suwalki.pl
www.park.suwalki.pl


Powrót »