Parki przemysłowe i technologiczne

Park Przemysłowo Technologiczny ”Ekopark” w Piekarach Śląskich

PL | EN


Misją Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich jest utworzenie centrum wdrażania technologii środowiskowych związanych z rewitalizacją terenów poprzemysłowych oraz pośrednio o profilu recyklingu (segregacji, przetwórstwa i składowania) odpadów. Głównym celem realizacji projektu jest przywrócenie wartości użytkowych zdegradowanym terenom poprzemysłowym, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu poprzez zapewnienie zainteresowanym podmiotom gospodarczym korzystnych warunków do rozpoczęcia inwestycji jak również pomocy w ich realizacji.


Lokalizacja

Piekary Śląskie to miasto położone w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Tereny objęte projektem Park Przemysłowo Technologiczny „EkoPark” leżą w Piekarach Śląskich w sąsiedztwie granicy z Bytomiem i obejmują powierzchnię 120 ha. Tereny te zlokalizowane są w strategicznym punkcie komunikacyjnym aglomeracji śląskiej. Znajdują się w bliskim zasięgu istniejących węzłów dróg krajowych i wojewódzkich. Wzdłuż południowej granicy Parku przebiega ulica Harcerska, która pełni funkcję drogi międzynarodowej E40, drogi krajowej nr 4 i 94. W odległości zaledwie 3 km od terenu Parku przebiega autostrada A1, która jest kontynuacją międzynarodowej drogi E75 zaczynającej się w północnej Norwegii i prowadzącej przez Finlandię, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię, do Grecji. Ponadto tereny objęte Parkiem są sprawnie połączone poprzez sieć dróg lokalnych z istniejącą autostradą A4, przebiegającą zaledwie ok. 8 km od Parku, jak również z Międzynarodowym Portem Lotniczym w Pyrzowicach (odległość ok. 18 km). Z inicjatywy władz miejskich została rozbudowana lokalna infrastruktura drogowa. Istnieje również możliwość rozbudowy bocznicy kolejowej będącej alternatywnym rozwiązaniem dla transportu drogowego.


Oferta

Park Przemysłowo Technologiczny „EkoPark” oferuje:

 • szybką dostępność terenów niezabudowanych przeznaczonych pod inwestycje, między innymi pod budowę nowoczesnych instalacji technologicznych związanych z recyklingiem, hal przemysłowych, sortowni i magazynów,
 • kompetentne i szeroko pojęte doradztwo w zakresie wspomagania realizacji inwestycji,
 • dogodne warunki inwestowania ze względu na uchwalony i aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego, uwzględniający w swej treści prowadzenie działalności związanej z gospodarką odpadami,
 • wsparcie i przychylność władz miasta Piekary Śląskie w zakresie inicjowania działalności gospodarczej na terenie Gminy,
 • możliwość kooperacji z Grupą Kapitałową AIG/Orzeł Biały S.A. w zakresie współorganizowania i współfinansowania projektów,
 • przyszłości możliwość korzystania z Inkubatora Przedsiębiorczości z rozbudowaną bazą usług dla wsparcia podmiotów podejmujących inicjatywy gospodarcze poprzez usługi biurowe, prawne, księgowe, projektowe itp. oraz udostępnienie powierzchni biurowych, produkcyjnych i magazynowych,
 • pomoc w przygotowaniu projektów inwestycyjnych w zakresie pozyskiwania środków strukturalnych Unii Europejskiej,
 • bezpośredni dostęp do dróg publicznych,
 • tworzenie warunków dla rozwoju klastra podmiotów zajmujących się zagospodarowaniem odpadów,
 • wsparcie w przepływie wiedzy i nowych rozwiązań technologicznych pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami,
 • dostępność zatrudnienia wykwalifikowanej siły roboczej rekrutującej się z przemysłu hutniczego i branży metalurgicznej.


Kontakt

Park Przemysłowo Technologiczny "Ekopark" w Piekarach Śląskich
ul. Walentego Roździeńskiego 38
41-946 Piekary Śląskie
tel.: +48 32 289 04 84
fax: +48 32 289 04 78
e-mail: biuro@ekopark.piekary.pl
www.ekopark.piekary.pl


Powrót »