Parki przemysłowe i technologiczne

Bionanopark


 

PL | EN


Bionanopark jest parkiem naukowo-technologicznym z atrakcyjną ofertą badawczą, inwestycyjną oraz inkubacyjną skierowaną do firm i instytucji działających w obszarze zaawansowanych technologii.

Bionanopark to przede wszystkim nowoczesne centrum wdrożeniowe dla biznesu, w którym znajdują się wyposażone w najwyższej klasy sprzęt badawczy laboratoria bio- i nanotechnologiczne. Profil sprzętowy laboratoriów został tak dobrany, by przedsiębiorcy mogli zlecić prowadzenie badań na każdym etapie rozwoju ich produktów lub technologii. W skład kompleksu wchodzą następujące laboratoria:

Laboratoria Bionanoparku posiadają certyfikat wystawiony przez Biuro ds. Substancji Chemicznych, będący potwierdzeniem zgodności działania z zasadami DLP - Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (ang. Good Laboratory Practice) oraz certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normami ISO 9001:2009 i ISO 13485:2012. Mogą one prowadzić badania dla licznych gałęzi gospodarki, m.in. dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego, medycznego, ochrony środowiska, paliwowego i obronnego.

Na odrębną uwagę zasługuje Pracownia Indywidualnych Implantów Medycznych, która na podstawie badań diagnostyki obrazowej wykonuje implanty „szyte na miarę” dla konkretnego pacjenta metodą tzw. szybkiego prototypowania. Pracownia wykonała już ponad 160 indywidualnych implantów medycznych czaszki, oczodołu i żuchwy. Implanty posiadają Świadectwa Wolnej Sprzedaży. W roku 2016 Pracownia poszerzyła swoją ofertę o wytwarzanie implantów weterynaryjnych.

Inkubator Bionanoparku oferuje młodym firmom działającym w branży nowoczesnych technologii doskonałe warunki do rozwoju dzięki pomocy de minimis. Oznacza to dostęp do nowoczesnej infrastruktury biurowej na bardzo preferencyjnych warunkach finansowych oraz pakiet bezpłatnych usług doradczych, szkoleniowych i promocyjnych. Spółka posiada także własne centrum konferencyjne, które umożliwia zorganizowanie wydarzenia nawet dla 300 uczestników.

Firmy, które mają już doświadczenie na rynku mogą na terenach inwestycyjnych Bionanoparku wybudować swoje siedziby. Oferta jest szczególnie korzystna dla tych firm, które nie chcą inwestować we własne działy R&D, ponieważ mogą na atrakcyjnych warunkach zlecić badania swoich produktów laboratoriom Bionanoparku.   
  

Kontakt:

„Bionanopark” sp. z o.o.
93-465 Łódź, ul. Dubois 114/116
tel: (+4842) 280 76 76
fax: (+4842) 684 50 00
e-mail: biuro@bionanopark.pl
www.bionanopark.pl


Powrót »