Parki przemysłowe i technologiczne

Park Regionalny w Gryfinie

PL | EN


Park Regionalny w Gryfinie to wyjątkowa przestrzeń inwestycyjna sprzyjająca rozwojowi przedsiębiorczości w warunkach przyjaznych środowisku. Gmina Gryfino zapewnia pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania Parku Regionalnego w Gryfinie. W ramach Parku Regionalnego w Gryfinie wyznaczonych zostało przeszło 330 ha terenów przemysłowych z tego ponad 55 ha wchodzi w skład terenów Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


Lokalizacja

Lokalizacja terenów przemysłowych, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogowego drogi ekspresowej S-3, jest kluczową inwestycją nakierowaną na rozwój gminy Gryfino a przede wszystkim regionu. Przez obszar gminy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie przebiegają ważne korytarze komunikacji drogowej (autostrada A-6, droga ekspresowa S-3, droga krajowa nr 3 i nr 31), kolejowej i wodnej.


Oferta

Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie funkcjonującej w Parku Regionalnym w Gryfinie Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym CIT z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc prac. Dodatkowo na obszarze Gminy Gryfino funkcjonuje Pomoc regionalna w postaci zwolnień z podatku od nieruchomości.


Kontakt

Gmina Gryfino
ul. 1 Maja 16
74-100 Gryfino
tel.: +48 91 416 20 11
fax: +48 91 416 27 02
e-mail: gmina@gryfino.pl
www.parkregionalny.gryfino.pl


Powrót »