Wybierz Polskę

Strategiczna lokalizacja w sercu Europy

Infrastruktura


Polska dynamicznie rozwija infrastrukturę drogową, kolejową, lotniczą i morską. Ze względu na strategiczną lokalizację na przecięciu głównych szlaków transportowych, na linii północ-południe oraz wschód-zachód, Polska mocniej akcentuje silną pozycję na logistycznej mapie Europy. Świadczy o tym m.in. budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (planowanego lotniczego, kolejowego i drogowego hubu transportowego niedaleko miasta Łodzi, ok. 40 km od Warszawy), a także drogowego połączenia na linii północ-południe: „Via Carpatia” oraz „Via Baltica”.

Dwa kluczowe szlaki transportowe Europy Środkowej i Wschodniej (CEE)
  • VIA CARPATIA - komunikacyjna oś północ-południe łącząca Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję
  • VIA BALTICA - transportowy korytarz lądowy między Litwą, Łotwą i Estonią a Polską i innymi krajami Unii Europejskiej

Tranzyt przez Polskę - transport drogowy


Przez Polskę przebiega ruch tranzytowy między Zachodnią a Południową i Północną Europą oraz krajami wschodniej części kontynentu (m.in. Estonia, Litwa, Łotwa, Kazachstan). Przez Polskę przebiegają trasy o znaczeniu międzynarodowym.


5.

największa sieć dróg
szybkiego ruchu w Europie

4990+

km istniejących dróg
ekspresowych i autostrad

1200+

km dróg
w trakcie budowy

Dowiedz się więcej: Mapa aktualnego stanu dróg krajowych tutaj.

Oznaczenie
na mapie
PołączenieLiczba połączonych
krajów
1 Helsinki – Tallinn – Ryga – Warszawa/Gdańsk6
2Berlin – Warszawa – Mińsk – Moskwa – Niżny Nowogród 4
3Berlin/Drezno – Wrocław – Katowice – Kraków – Rzeszów – Lwów – Kijów 3

4

Gdańsk – Grudziądz – Toruń – Łódź – Katowice – Żylina – Ostrawa
3

Transport morski


Polska ma cztery porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej:

1. Port DCT Gdańsk

roczna przepustowość terminala to 3.000.000 TEU, a powierzchnia składowa to 55.000 TEU. Mogą do niego zawijać statki o maksymalnej długości 425 m i maksymalnym zanurzeniu 15 m. Port morski w Gdańsku ma największy udział w obrotach ładunkowych polskich portów morskich, który w 2018 r. wyniósł 46,2%.

2. Port Gdynia

W 2018 r. obroty zrealizowane w porcie w Gdyni stanowiły 22,8% obrotów ogółem polskich portów morskich i wyniosły 20 974,3 tys. ton, osiągając najwyższy poziom notowany od 2000 r. Port specjalizuje się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach (posiada dwa nowoczesne terminale kontenerowe) i w obsłudze jednostek tocznych (terminal dla jednostek ro-ro). Do gdyńskiego portu mogą zawijać statki o maksymalnej długości 340 m i zanurzeniu do 13,0 m.

3. Port Szczecin

ma charakter uniwersalny i obsługuje zarówno ładunki drobnicowe (kontenery, ładunki ponadgabarytowe), jak i masowe (węgiel, koks, zboże itp.). Mogą do niego zawijać statki o maksymalnej długości 215 m i o maksymalnym zanurzeniu 9,15 m. W 2018 r. obroty ładunkowe w porcie w Szczecinie stanowiły 10,2% obrotów w polskich portach morskich. 

4. Port Świnoujście

usytuowany jest bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim. Mogą do niego zawijać statki o maksymalnej długości 270 m i o maksymalnym zanurzeniu 13,5 m. W porcie tym zlokalizowany jest terminal obsługujący suche ładunki masowe, głównie węgiel, rudę oraz produkty rolnicze (terminal specjalizujący się w przeładunkach towarów rolno-spożywczych). Istotną funkcją portu jest obsługa ładunków drobnicowych przeładowywanych metodą konwencjonalną, a także w kontenerach i w systemie ro-ro. Port w Świnoujściu posiada terminal promowy wyposażony w pięć stanowisk do obsługi promów pasażersko-samochodowych i samochodowo-kolejowych kursujących na trasie w relacji ze Szwecją. Udział portu w Świnoujściu w obrotach ładunkowych polskich portów morskich w 2018 r. wyniósł 18,3%. W zakresie oferty żeglugowej Szczecin oferuje regularne połączenia żeglugowe do krajów skandynawskich, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Rosji oraz kontenerowe połączenia dowozowe do największych portów bazowych - Hamburg, Bremenhaven oraz Rotterdam.

Obroty ładunkowe w portach morskich w 2022 r. wyniosły 119,0 mln ton, tj. o 23,1% więcej niż w 2021 r. W 2022 r. krajowy obrót morski wyniósł 5,1 mln ton (o 23,7% więcej niż w roku poprzednim) i stanowił 4,3% obrotów ogółem. W międzynarodowym obrocie morskim przeładowano łącznie 113,9 mln ton ładunków, tj. o 23,1% więcej niż w 2021 r.

Transport lotniczy


W Polsce funkcjonuje 13 międzynarodowych portów lotniczych, z czego 4 oferują trasy międzykontynentalne. Największe lotnisko - warszawskie Okęcie (Lotnisko Chopina), obok lotnisk w Katowicach oraz Gdańsku, jest również ważnym hubem przeładunkowym dla lotniczego transportu towarowego. W planach jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

Od drugiej połowy 2017 r. przy warszawskim Lotnisku Chopina działa terminal cargo.

Według Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w 2022 r. polskie lotniska obsłużyły ponad 192,2 tys. ton ładunku w przewozach cargo, co stanowiło wzrost o 44,2% względem roku wcześniejszego. Największe przepływy transportu cargo odnotowano na Lotnisku Chopina w Warszawie (ponad 101,7 tys. ton) oraz na lotnisku Katowice-Pyrzowice (ponad 33,3 tys. ton).