Wybierz Polskę

Kapitał ludzki i statystyki

Największym atutem Polski są jej mieszkańcy, zwłaszcza ich ambicja, motywacja do nauki i wysoka etyka pracy, lojalność oraz przedsiębiorczość. Ponadto firmy rozpoczynające działalność w naszym kraju mogą liczyć na konsumentów otwartych na nowoczesne rozwiązania.

Nowocześni konsumenci

Firmy w Polsce mają dostęp do rynku nowoczesnych konsumentów - często kupujących online, otwartych na innowacje technologiczne i lubiących nowatorskie rozwiązania bankowe. Potwierdza to ranking „The Top 10 Cashless Countries in Europe”, oceniający procent populacji posiadający karty płatnicze oraz częstotliwość używania płatności zbliżeniowych, w którym Polska zajęła 2 miejsce. Na takie wyniki pozwala ponad milion terminali płatniczych w Polsce z funkcją płatności zbliżeniowych.

Nowocześni konsumenci

2. miejsce

w rankingu "Top 10 Cashless societies in Europe"

1,2+ milionów

terminali płatniczych w Polsce

Źródło: Merchant Machine (Top 10 Cashless societies in Europe, 7.04.2021) oraz NBP, dane na 1Q2023

Edukacja

5.

miejsce w EU pod kątem populacji

37+ mln

obywateli

~23%

posiada wyższe wykształcenie

~59%

populacji w wieku produkcyjnym

~9,6 mln

osób w wieku poniżej 35 lat

504+ tys.

wydanych obcokrajowcom pozwoleń na pracę

Znajomość języka

Statystyki

Koszty pracy w: Polsce, Europie oraz regionie CEE* (EUR/h)

EU:

30,50 EUR/h

CEE:

13,6 EUR/h

PL:

12,50 EUR/h

* CEE: Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowenia, Słowacja
Źródło: Eurostat

Powrót »