Wybierz Polskę

Ekspertyza w wielu branżach

Dywersyfikacja Polskiej gospodarki to zróżnicowanie przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i rolniczych. Znalezienie partnerów gospodarczych w sektorach takich jak np. motoryzacja, produkcja lotnicza, informatyka, przetwórstwo spożywcze, elektronika czy finanse nie jest problemem.

Polskie przedsiębiorstwa oferują wysoką jakość oferowanych produktów i usług, a ich elastyczność i gotowość na spełnianie nawet najbardziej rygorystycznych norm jakościowych i branżowych, pozwala na zrealizowanie każdego projektu.

BSS

50 tys.
zatrudnionych w 2008

338 tys.
zatrudnionych w 2020

 • Perspektywistyczna branża BSS o wartości 19.8 miliardów USD, notująca dynamiczny wzrost na przestrzeni ostatniej dekady owocującym wzrostem z 50 tys. zatrudnionych  w 2008 r. do ponad 338 tys. w 2020 r.
 • 95 firm z Fortune Global 500 zainwestowało w polskim sektorze BSS.

Elektronika i elektrotechnika

Wartość sprzedanej produkcji sprzętu elektrotechnicznego to ponad 64,6 mld PLN.

Udział w całokształcie produkcji
 • Na sektor elektrotechniczny przypada 5% produkcji sprzedanej całego polskiego przemysłu.
 • Branża zatrudnia łącznie 115 tys. osób, a więc 4,8% ogółu pracujących w przetwórstwie przemysłowym w Polsce (2018).
 • Cechą charakterystyczną polskiej branży elektrotechnicznej jest bardzo duży udział kapitału zagranicznego reprezentowanego przez takich potentatów światowych, jak np.: Royal Philips Electronic, LG, Samsung i Philips Lighting, Schneider Electric, ABB i Whirlpool. 
 • Napływ kapitału obcego stworzył sprzyjające warunki do absorpcji w Polsce nowoczesnych technologii i włączenia licznej grupy polskich przedsiębiorców w międzynarodowe łańcuchy wartości dodanej związane z procesem produkcji wyrobów.

Energia odnawialna

Udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii brutto w Polsce w podzielne na sektory w 2019 r. oraz w planach a 2030 r. (w proc.).

Sektor  2019 Cel na 2030
 Elektroenergetyka14,3 32 
 Ciepłownictwo i chłodnictwo 16 28,4 
Transport 6,1 14
Źródło: Rozwój i potencjał energetyki odnawialnej w Polsce, raport PIE, grudzień 2020

 • 48 miliardów złotych zostało ulokowanych w inwestycjach niskoemisyjnych.
 • Polska znajduje się na 5-tym miejscu w Europie pod względem wzrostu przepustowości energii odnawialnych.
 • Wartość inwestycji niskoemisyjnych wynosiła 10.6 miliarda euro, z teoretyczną przepustowością 8.6 gigawata energii.

Farmaceutyka i biotechnologia

 1.miejsce w CEE
 Liczba absolwentów w zakresie 
biofarmaceutyki w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE)
5.miejsce w Europie
 Liczba absolwentów
w zakresie biofarmaceutyki w Europie 
25 707
Liczba absolwentów
w sektorze zdrowia w 2019 r.
>40
Liczba instytucji szkolnictwa wyższego zajmujących się
kompetencjami kluczowymi dla sektora biofarmaceutycznego

 • Branża farmaceutyczna, chociaż jest znacznie mniejsza niż inne branże pod względem zatrudnienia (zapewnia około 800 000 miejsc pracy w 2019), odpowiadała za około 213 miliardów euro wartości rynkowej w 2019 roku w UE.
 • Polski przemysł farmaceutyczny posiada wieloletnie tradycje i jest zarazem jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Sektor produkujący leki i wyroby farmaceutyczne w Polsce przyczynia się do wytworzenia około 1% PKB, zapewniając – bezpośrednio i pośrednio – około 100 tys. miejsc pracy.
 • Działalność w dziedzinie biotechnologii prowadzi w Polsce nieco ponad 200 przedsiębiorstw zatrudniających ponad 4000 osób.

Gaming

Gaming w Polsce

96% 
2+ mld

przychodu w branży gier pochodzi z eksportu

wygenerowanego przychodu w 2019 r.
Źródło: Raport PFR - The Game industry of Poland 2020 

 • CD Projekt RED jest Polskim wydawcą gier AAA, obecnym na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, gdzie wartość firmy wynosi 36.5 miliarda złotych w styczniu 2021 roku. Jest to najbardziej wartościowa firma w Polsce.
 • Wartość segmentu gier w Polsce szacowana jest na 8.1 miliardów EUR
 • Polscy deweloperzy gier komputerowych mają na swoim koncie kultowe tytuły osiągające międzynarodową sławę, takie jak: Wiedźmin 3, Cyberpunk, Dying Light czy Frostpunk. 
IT

Liczba programistów w regionie CEE (w tysiącach) 
Liczba programistów
Źródło: Stack Overflow report 2019

 • W Polsce wartość sektora IT szacuje się na 70-85 mld zł.
 • W 2020 roku 14 polskich spółek IT pojawiło się w rankingu wskazującym 1000 najszybciej rozwijających się firm w Europie. Polskie firmy IT stanowią rozpoznawalną markę usług eksportowych, którą charakteryzuje wysoka jakość i precyzja dostarczanych usług, zarówno jako dostawcy kompleksowych rozwiązań, jak i rozwiązań typu „tailor made” czy zespołów outsourcingowych wysoko wykwalifikowanych inżynierów.
Kosmetyki

Kosmetyki
Źródło: Cosmetics Europe 2019

 • Polskie kosmetyki z każdym rokiem zyskują coraz większą rozpoznawalność ze względu na naturalne, dobre jakościowo składy i relatywnie niską cenę. Obecnie Polska znajduje się na 14. miejscu na świecie pod kątem eksportu kosmetyków (2,6% udział). Ponad 85% polskiego eksportu kosmetyków trafia na rynki europejskie.
 • Wg danych Santandera, największy udział w wartości krajowej produkcji kosmetyków za rok 2019 miały produkty do pielęgnacji skóry i upiększające (60%), włosów (15%), perfumy i wody toaletowe (12%) oraz produkty toaletowe w postaci mydeł, żeli i soli do kąpieli (8,5%).
 • Najszybciej rozwijającym się kanałem sprzedaży kosmetyków pozostaje sprzedaż internetowa. 

Lotnictwo

Zatrudnieni
17,100 zatrudnionych w produkcji lotniczej oraz 102,700 maszyn i urządzeń
102,700 maszyn i urządzeń
Absolwenci
3250 nowych absolwentów automatyki i robotyki
6000 absolwentów mechaniki i konstrukcji maszyn
530 absolwentów kierunków lotniczych rocznie
  
 zl
Wartość sprzedaży polskiej branży lotniczej wynosi EUR 1,93 mld (2018),
oznaczająca wzrost o 16,8% r/r

 • 5 największych producentów silników lotniczych: Lufthansa, GE Aviation, Sikorsky, UTC Aerospace Systems oraz AugustaWestland, rozpoczęło produkcję na Polskiej ziemi.
 • W sumie 140 firm lotniczych uzyskało przychód o wartości 1.93 miliarda euro w 2018 roku.
 • Lotnictwo i kosmonautyka są uważane za „strategiczny ekosystem” zgodnie z definicją w nowej strategii przemysłowej UE. 

Łodzie i jachty

Udział eksportu jachtów w Unii Europejskiej
Udział eksportu jachtów w UE
Źródło: KPMG, „Rynek dóbr luksusowych w Polsce”, 2019

 • Sektor producentów jachtów, łodzi i akcesoriów to obecnie ok. 1000 podmiotów na terenie RP oraz sieć poddostawców. Spośród producentów tego sektora należy wyróżnić polskich podwykonawców zagranicznych firm, firmy produkujące pod markami polskimi oraz producentów akcesoriów. Osobną grupą są firmy usługowe takie jak szkoły żeglarskie oraz firmy czarterowe – są one w pewnym stopniu zależne i połączone z sektorem producentów.
 • Poziom efektywności wyrażony w EUR/CGT odnoszący się do produkowanych w Polsce statków jako gotowe jednostki pływające zrównał się ze średnią efektywnością uzyskiwaną przez stocznie europejskie i jest dwukrotnie wyższy od poziomu efektywności uzyskiwanego przez stocznie chińskie, japońskie czy południowo koreańskie.
 • Spośród produkowanych w Polsce rocznie ok. 23 tys. jednostek ok. 95% jest eksportowana.
Meble

MEBLE Obraz1
Polska była drugim największym na świecie eksporterem mebli w 2019 r.
i pierwszym na rynku europejskim.
MEBLE Obraz2
Rośnie zatrudnienie w sektorze meblarskim,
który w 2010 r. zatrudniał 129 tys. pracowników,
a do końca 2019 r. liczba ta zwiększyła się już do 162 tys.
MEBLE Obraz3
Główne kierunki eksportowe to wciąż kraje europejskie
– Niemcy, Czechy, Holandia, Francja, Wielka Brytania, Ukraina czy Białoruś,
ale również też odleglejsze rynki takie jak USA.

 • Branża meblarska w Polsce odpowiada za ponad 2% PKB. Jest czwartym przemysłem w kraju pod względem wielkości zatrudnienia. 
 • Wartość produkcji sprzedanej polskich mebli w 2019 roku wyniosła 50,5 mld zł (wzrost o około 1,5 mld zł w porównaniu z rokiem 2018) zaś szacunki GUS mówią o podobnych wynikach za 2020 zamykających się w 50,6 mld zł. 
 • Polska zajmuje 6. miejsce na świecie pod względem wartości wyprodukowanych mebli. Polskie meble wysyłane są głównie do Europy Zachodniej - trafia tam 90% wyrobów meblarskich wytworzonych w naszym kraju.

Motoryzacja

Motoryzacja Obraz4
327,400 osób
zatrudnionych w branży motoryzacyjnej,
co daje nam 3. miejsce w EU
MOTORYZACJA Obraz3
36 mld EUR
Tyle warty był eksport polskiej branży motoryzacyjnej w 2019,co stanowi 15,3% całego eksportu towarowego

Polski eksport akumulatorów litowo-jonowych (w mln PLN)
Polski eksport akumulatorów
Źródło: Opracowanie PAIH na podstawie danych GUS

 • 37.5 miliarda EUR to przychód polskiego sektora motoryzacyjnego w Polsce. Firmy które zajmują się sprzedażą samochodów, ich części oraz akcesoriów, a także napraw - zyskały 46 miliardów EUR.
 • Polska jest 6 największym producentem pojazdów komercyjnych w Europie, mając na koncie 208,000 wyprodukowanych egzemplarzy w 2018 roku. Największymi producentami w Polsce są: Volkswagen, Daimler oraz Toyota.

Odzież i moda

Polskie produkty
Źródło: KPMG, „Rynek mody w Polsce”, 2019

 • W branży modowej zatrudnionych jest ok. 300 tys. osób, w dużej mierze w rodzinnych, małych firmach (ok. 73%), równocześnie jednak znacząca część sprzedaży jest domeną dużych firm branży modowej, w tym ogólnopolskich sieci.
 • W kategorii tekstylia aż 61% przychodów ze sprzedaży pochodzi z eksportu, a w kategorii odzież – 43%.
Produkcja papiernicza

Papier
Źródło: Eurostat, Pekao Analizy


 • Polska Izba Opakowań szacuje wielkość polskiego sektora papierniczego na ok. 45 mld zł. Jest to też drugi, po farmaceutycznym, najbardziej rentowny przemysł w Polsce.
 • Polski udział w papierniczej produkcji Unii Europejskiej systematycznie rośnie – z 4% w 2010r. do ponad 6% obecnie. Eksport pełni istotną rolę dla branży, ale wysokie tempo rozwojowe należy tłumaczyć przede wszystkim rosnącym dynamicznie krajowym zapotrzebowaniem.
 • Podsektor papieru i tektury do pakowania skorzystał na rozwoju handlu elektronicznego, jako niezbędny przy przewozie i dostarczaniu wszelkiego rodzaju artykułów spożywczych i farmaceutycznych, takie jak leki, w opakowaniach ochronnych.

Sprzęt medyczny

medyczny 1
Największy rynek urządzeń medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej
11 mld USD, z perspektywą 13.8 mld USD w 2024
medyczny 2
Szybko rosnący prywatny sektor medyczny
7% CAGR w latach 2016-2021
medyczny 3
Znaczny wzrost planowanych wydatków na służbę zdrowia
9% Polskiego PKB w 2030
medyczny 4
Rynek o dwukrotnym tempie wzrostu CAGR
10.1 procentowe tempo wzrostu wg CAGR za lata 2019-2024 w USD

 • W ramach kategorii branży sprzętu medycznego zarejestrowanych jest w Polsce ponad 300 podmiotów oraz ok. 500 tys. zarejestrowanych wyrobów medycznych – dopuszczonych do obrotu i używania zgodnie z regulacjami UE.
 • Ze względu na specyfikę rynku krajowego (możliwości zakupowe NFZ) eksport jest szczególnie ważny dla firm tego sektora, stanowiąc według danych GUS średnio 60% przychodów firm sprzętu medycznego.