Regiony

Współpraca z miastami i gminami

Porozumienia o współpracy z miastami prezydenckimi

Polska Agencja Inwestycji i Handlu wspiera instytucje regionalne w zakresie promocji gospodarczej, w tym promocji napływu BIZ. Wzmacniając działania zmierzające do profesjonalnej, zgodnej ze standardami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, obsługi inwestorów w regionach, Agencja zawarła w ostatnich latach porozumienia o współpracy z wieloma gminami/miastami.

Dotychczas Polska Agencja Inwestycji i Handlu podpisała porozumienia z następującymi samorządami: Kielce, Białystok, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Olsztyn, Koszalin, Krosno, Częstochowa, Zamość, Piła, Szczecinek, Radomsko, Piotrków Trybunalski, Łapy, Radom, Opole, Łomża, Iława, Tarnobrzeg, Zambrów, Pisz, Dębica, Inowrocław, Elbląg, Suwałki, Wałbrzych, Sanok, Mielec, Przemyśl, Kędzierzyn - Koźle, Ełk, Sieradz, Żyrardów, Dąbrowa Górnicza, Toruń, Zawiercie, Bytom, Chorzów, Konin, Łódź, Skierniewice, Szczecin, Ostrowiec Świętokrzyski, Zielona Góra, Słupsk, Tarnów, Chełm, Legnica, Piekary Śląskie, Płock, Skarżysko-Kamienna, Świętochłowice, Zabrze, Zgierz, Racibórz, Gorzów Wielkopolski, Stalowa Wola, Bełchatów oraz z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego.

Lista współpracujących samorządów

Ze względu na coraz większe zainteresowanie samorządów porozumieniami o współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu i obowiązki dla niej wynikające, Agencja nie może w pełni zagwarantować wszystkim partnerom jednakowo wysokiego standardu obsługi. Polska Agencja Inwestycji i Handlu z niezwykłą starannością podchodzi do realizacji swoich zobowiązań, dlatego też została podjęta decyzja o ograniczeniu liczby podpisywanych porozumień do miast prezydenckich.

Zobowiązania Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w ramach porozumień:

  • przeszkolenia pracowników delegowanych przez miasto i mających zajmować się obsługą inwestora, przygotowaniem ofert inwestycyjnych, promocją oferty inwestycyjnej miasta;
  • udzielanie patronatu nad wcześniej uzgodnionymi imprezami promocyjnymi o tematyce gospodarczej, odpowiadającymi tematem przedmiotowi działalności Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, organizowanymi w mieście (każdorazowo wymagana jest zgoda Zarządu Agencji);
  • przekazywanie ofert inwestycyjnych i gospodarczych przygotowanych przez miasto inwestorom i partnerom zagranicznym, w miarę możliwości Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i na zasadach równego traktowania wszystkich samorządów.

Miasta w ramach tychże porozumień są zobowiązane do:

  • tworzenia i bieżącej aktualizacji regionalnych ofert inwestycyjnych typu greenfield i brownfield, wolnych powierzchni biurowych oraz udostępnianie ich Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu;
  • tworzenia i aktualizowania listy danych wg sektorów gospodarczych oraz bazy danych przedsiębiorstw - eksporterów w mieście;
  • gromadzenia danych statystycznych o mieście wg standardów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu;
  • wspólnej obsługi projektów inwestycyjnych prowadzonych i wskazanych przez  Polską Agencją Inwestycji i Handlu na terenie miasta;
  • przygotowywania i przekazywania PAIH raportów opracowanych na podstawie powyższych danych, gdzie PAIH może wskazać formę i zakres informacji do umieszczenia w raporcie.

Celem porozumienia partnerskiego jest wzmocnienie współpracy na rzecz promocji gospodarczej oraz przyciągania inwestycji zagranicznych do gmin.

Zapytania dotyczące porozumień o współpracy, prosimy kierować pod adres e-mail: monika.zdrojek@paih.gov.pl.