RYNKI ZAGRANICZNE

Maroko

Maroko jest krajem stabilnym politycznie. Prowadzi politykę przyjazną biznesowi, znosząc bariery formalne, tworząc sektorowe ekosystemy (np. automotive czy lotniczy) i oferując zachęty dla inwestorów. Umowy o wolnym handlu (m.in. z Unią Europejską), pozycja geograficzna i bardzo dobra infrastruktura sprzyjają rozwojowi gospodarczemu i wymianie handlowej, która między Polską a Marokiem rozwija się dynamicznie.


Maroko - Eksport TOP 5Maroko - Wymiana handlowaMaroko - Import TOP 5

Informacje z rynku

Maroko w 2020 r. zanotowało spadek PKB rzędu 7,0%, a rynek stracił 530 tys. miejsc pracy, z kolei rok 2021 charakteryzował się odbiciem gospodarki na poziomie 6,3%. Utrzymuje się wysokie bezrobocie - wg Banku Centralnego Maroka ok. 13%, a planem na walkę z tym zjawiskiem mają być inwestycje w sektorze publicznym w 2022 r. na kwotę ponad 20 mld EUR. Przepływ towarów od początku pandemii był swobodny, czego efektem jest stały wzrost poziomu przeładunku towarów w TangerMed - największym porcie Maroka i Afryki.

Dynamiczny wzrost obrotów handlowych z Polską notuje się od początku 2020 r., w tymże roku wzrost obrotów między Polską a Marokiem wyniósł 25% i przekroczył po raz pierwszy 1 mld USD. Rok 2021 kończy się jeszcze wyższym wzrostem obrotów na poziomie 40%. Polska ma ujemny bilans handlowy z Marokiem ze względu na import z Maroka fosforytów i samochodów.

W strukturze towarowej marokańskiego eksportu do Polski dominowały pojazdy, tekstylia, warzywa i owoce oraz fosforyty. Z kolei w strukturze towarowej importu z Polski do Maroka dominowały pojazdy, sprzęt AGD, wyroby przemysłu elektromaszynowego oraz żywność i zboże. Za pierwsze 10 miesięcy 2021 r. odnotowano najwyższy od dłuższego czasu poziom dynamiki wymiany handlowej między Polską a Marokiem, wzrost wyniósł 46%. Eksport to 521 mln USD, a import 707 mln USD /INSIGOS/. Maroko jest obecnie pierwszym polskim partnerem handlowym w Afryce, natomiast zajmuje trzecie miejsce jako rynek zbytu po Algierii i RPA.


Wydarzenia branżowe

Baza rekomendowanych wydarzeń branżowych stanowi bogaty zbiór polecanych wydarzeń z wielu branż i regionów, które mogą być istotne z punktu widzenia rozwoju polskiego eksportu.

Baza jest na bieżąco aktualizowana przez ekspertów branżowych oraz rynkowych, zarówno z Centrali PAIH, jak i Zagranicznych Biur Handlowych.

Sprawdź rekomendowane przez PAIH branżowe wydarzenia targowe organizowane w Maroko. Lista dostępna TUTAJ



Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapoznaj się z naszą ofertą i dowiedz się, co możemy zrobić dla rozwoju Twojej firmy lub skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły. 

Wyszukaj inny rynek »

Sprawdź naszą ofertę »