RYNKI ZAGRANICZNE

Francja

Francja to druga najsilniejsza gospodarka strefy euro, z ludnością przekraczającą 67 milionów. Kraj charakteryzuje dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa, kolejowa i lotnicza. Rynek francuski cechują wysokie wymagania w zakresie jakości produktów, w tym w szczególności tych spożywczych. Marka „made in Poland” nie jest powszechnie znana ani uznawana.


Francja - Eksport TOP 5Francja - Wymiana handlowaFrancja - Import TOP 5

Informacje z rynku

Przy tendencji wzrostowej od początku 2021 r. import zakończył rok osiągając poziom 54,7 mld EUR w grudniu.

Największy wzrost po stronie importu nastąpił w grupie obejmującej energię i surowce energetyczne. Znacząco poniżej historycznych poziomów utrzymuje się import dóbr o przeznaczeniu inwestycyjnym (maszyny, informatyka). Do poziomów powyżej tych sprzed pandemii powrócił import dóbr konsumpcyjnych.

W strukturze towarowej francuskiego eksportu do Polski dominowały wyroby przemysłowe, samochody osobowe, dobra luksusowe. Z kolei w strukturze towarowej importu z Polski Francji dominowały leki bądź ich składniki, wyroby przemysłowe, samochody i ich części oraz produkty przemysłu lotniczego.


Wydarzenia branżowe

Baza rekomendowanych wydarzeń branżowych stanowi bogaty zbiór polecanych wydarzeń z wielu branż i regionów, które mogą być istotne z punktu widzenia rozwoju polskiego eksportu.

Baza jest na bieżąco aktualizowana przez ekspertów branżowych oraz rynkowych, zarówno z Centrali PAIH, jak i Zagranicznych Biur Handlowych.

Sprawdź rekomendowane przez PAIH branżowe wydarzenia targowe organizowane we Francji. Lista dostępna TUTAJJeśli potrzebujesz więcej informacji, zapoznaj się z naszą ofertą i dowiedz się, co możemy zrobić dla rozwoju Twojej firmy lub skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły. 

Wyszukaj inny rynek »

Sprawdź naszą ofertę »