RYNKI ZAGRANICZNE

Serbia

Serbia jest krajem o wysokim i niewykorzystanym potencjale handlowym, wciąż mało znanym dla polskich przedsiębiorców. Będąc od 2012 r. kandydatem do UE Serbia stopniowo przybliża swoje prawodawstwo regulacjom unijnym, wdrażane reformy stale ułatwiają prowadzenie biznesu w kraju. Serbska gospodarka jest w dużej mierze uzależniona od importu, wybór produktów dostępnych dla konsumentów jest znacznie ograniczony, dzięki czemu rynek wciąż jest niezwykle chłonny.


Serbia - Eksport TOP 5Serbia - Wymiana handlowaSerbia - Import TOP 5

Informacje z rynku

W listopadzie 2022 r. odnotowano stabilny poziom dynamiki zarówno eksportu, jak i importu w odniesieniu do całego roku 2022. Eksport wyniósł 2448 mld USD, a import 3185 mld USD.

Wartość wymiany handlowej w Serbii w okresie styczeń-październik 2022 r. wyniosła 53,69 mld EUR, wykazując wzrost o 32,3% w odniesieniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Wartość eksportu wzrosła o 27,2%, wartość importu wzrosła o 36,1%. Udział krajów UE w wymianie handlowej Serbii wyniósł 58,8%. Największym partnerem ekspertowym Serbii są Niemcy, największym partnerem importowym są Chiny.

W strukturze towarowej serbskiego eksportu do Polski dominowały metale nieszlachetne, produkty mineralne, papier i pochodne drewna. Z kolei w strukturze towarowej importu z Polski do Serbii dominowały produkty mineralne, produkty spożywcze i produkty z przemysłu chemicznego.


Wydarzenia branżowe

Baza rekomendowanych wydarzeń branżowych stanowi bogaty zbiór polecanych wydarzeń z wielu branż i regionów, które mogą być istotne z punktu widzenia rozwoju polskiego eksportu.

Baza jest na bieżąco aktualizowana przez ekspertów branżowych oraz rynkowych, zarówno z Centrali PAIH, jak i Zagranicznych Biur Handlowych.

Sprawdź rekomendowane przez PAIH branżowe wydarzenia targowe organizowane w Serbii. Lista dostępna TUTAJJeśli potrzebujesz więcej informacji, zapoznaj się z naszą ofertą i dowiedz się, co możemy zrobić dla rozwoju Twojej firmy lub skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły. 

Wyszukaj inny rynek »

Sprawdź naszą ofertę »