RYNKI ZAGRANICZNE

Rumunia

Rumunia jest krajem wolnorynkowym z gospodarką rolniczo-przemysłową, która podobnie jak inne państwa bloku wschodniego przeszła transformację z gospodarki planowanej do kapitalistycznej. Kraj o największym potencjale ludnościowym w regionie Europy Południowo-Wschodniej. Jeden z czołowych producentów zbóż, ziaren słonecznika, śliwek, miodu oraz mleka owczego. Prawie 40% produkcji energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Rumunia oferuje przedsiębiorstwom międzynarodowym znaczne możliwości w zakresie projektów dotyczących infrastruktury, produkcji, usług, technologii, które zaspokajają rosnący popyt prywatny i przyczyniają się do realizacji priorytetów rozwojowych kraju. Wszyscy inwestorzy, niezależnie od tego czy są obywatelami rumuńskimi czy zagranicznymi, rezydentami czy nierezydentami posiadają te same prawa i ponoszą te same obowiązki. Sektory IT przyciągają największą liczbę bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Natomiast sektor hurtowy, detaliczny i dystrybucyjny generują największą liczbę nowych miejsc pracy.


Rumunia - Eksport TOP 5Rumunia - Wymiana handlowaRumunia - Import TOP 5

Informacje z rynku

W styczniu 2022 r. całkowity rumuński eksport wyniósł blisko 17,7 mld EUR, a import 23 mld EUR.

Największy wzrost po stronie eksportu nastąpił w branżach: maszyny i urządzenia, metalowa, plastikowa, produkty pochodzenia roślinnego, tekstylia. Istotny wpływ na kształtowanie się w marcu wartości importu miała sprzedaż maszyn i urządzeń, artykułów plastikowych, produktów chemicznych (np. nawozów dla rolnictwa) oraz produktów mineralnych.

W marcu 2021 r. wymiana handlowa między Rumunia a Polską odnotowała wzrost w stosunku do analogicznego okresu sprzed pandemii (marzec 2020). Rumuński eksport do Polski wyniósł 724,6 mln EUR klasyfikując Polskę na 5. miejscu (marzec 2020 - 643,1 mln EUR - 5. miejsce), a import z Polski wyniósł 1434 mln EUR, klasyfikując Polskę na 4. miejscu (marzec 2020 - 1317,7 mln EUR - 4. miejsce).


Wydarzenia branżowe

Baza rekomendowanych wydarzeń branżowych stanowi bogaty zbiór polecanych wydarzeń z wielu branż i regionów, które mogą być istotne z punktu widzenia rozwoju polskiego eksportu.

Baza jest na bieżąco aktualizowana przez ekspertów branżowych oraz rynkowych, zarówno z Centrali PAIH, jak i Zagranicznych Biur Handlowych.

Sprawdź rekomendowane przez PAIH branżowe wydarzenia targowe organizowane w Rumunii. Lista dostępna TUTAJJeśli potrzebujesz więcej informacji, zapoznaj się z naszą ofertą i dowiedz się, co możemy zrobić dla rozwoju Twojej firmy lub skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły. 

Wyszukaj inny rynek »

Sprawdź naszą ofertę »