RYNKI ZAGRANICZNE

Austria

Austria to dobrze rozwinięta gospodarka rynkowa w ramach UE, z wykwalifikowaną siłą roboczą i wysokim poziomem życia. Charakteryzuje się dużym sektorem usług, dobrze prosperującym sektorem przemysłowym oraz małym, ale wysoko rozwiniętym sektorem rolnym. Posiada chłonny rynek, charakteryzujący się dużą konkurencyjnością oraz wysoką siłą nabywczą konsumenta. Językiem urzędowym jest język niemiecki.


Austria - Eksport TOP 5Austria - Wymiana handlowaAustria - Import TOP 5

Informacje z rynku

Wartość polskiego eksportu towarów do czerwca 2022 r. wyniosła 3,1 mld EUR. Największy wzrost eksportu w ujęciu absolutnym zanotowały takie grupy towarów jak produkty mineralne, metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych, tworzywa sztuczne i artykuły z nich wytwarzane, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz części i wyposażenie do tych artykułów, oraz pojazdy i urządzenia transportowe. Wzrost wartości eksportu r/r w ujęciu absolutnym wyniósł jedynie dla tych 5 grup towarowych aż 503 mln EUR przy całkowitym wzroście eksportu w wys. 654,5 mln EUR w tym samym okresie. Tradycyjnie bardzo mocno rósł eksport gotowych produktów spożywczych (+19%), przekraczając wartość 143 mln EUR. Najwyższe wzrosty wartości w ujęciu procentowym zanotowały perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich, sztuczna biżuteria, monety (+472%), produkty mineralne (+148%), tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego (+143%), broń i amunicja, ich części i akcesoria (+95%) oraz materiały i artykuły włókiennicze (+71%). Spośród 21 głównych grup produktowych wg GUS 19 z nich zanotowało wzrost wartości eksportu w opisywanym okresie. Spadki dotyczyły artykułów różnych przemysłowych (-19%) oraz obuwia, nakryć głowy, parasoli (-10 %).

W ujęciu narastającym do czerwca 2022 r. polski eksport do Austrii wzrósł całościowo o 26% w porównaniu do analogicznego przedziału czasowego w roku 2021. W ujęciu absolutnym wzrost wartości eksportu w tym okresie wyniósł +654,5 mln EUR. Nadwyżka eksportu nad importem wzrosła z 697 mln EUR w 2021 r. do 949 mln EUR w 2022 r. Można śmiało uznać, że rok 2022 r. to kontynuacja success story polskiego eksportu do Austrii. Pandemia skróciła łańcuchy dostaw, a austriaccy odbiorcy z zainteresowaniem patrzą na potencjał dostawców znad Wisły.

Wartość polskiego importu w analizowanym okresie wyniosła 2,2 mld EUR i wzrosła rok do roku o 22%. Największy wzrost nastąpił w przemyśle metali nieszlachetnych (85 mln EUR), ścieru z drewna lub pozostałego włóknistego materiału celulozowego, papieru lub tektury oraz artykułów z nich (82 mln EUR) oraz tworzyw sztucznych (72 mln EUR). 15 z 21 kategorii analizowanych grup produktów zanotowało wzrost importu. Spadki importu dotyczyły m.in. sektorów pojazdów transportowych (-8 mln EUR), przyrządów i aparatury optycznej (-6,7 mln EUR) oraz obuwia i nakryć głowy (-3,8 mln EUR).

Wartość bilateralnej wymiany towarowej w opisywanym okresie wyniosła 5,33 mld EUR i wszystko wskazuje na to, że przekroczy ona w całym 2022 roku 11 mld EUR.


Wydarzenia branżowe

Baza rekomendowanych wydarzeń branżowych stanowi bogaty zbiór polecanych wydarzeń z wielu branż i regionów, które mogą być istotne z punktu widzenia rozwoju polskiego eksportu.

Baza jest na bieżąco aktualizowana przez ekspertów branżowych oraz rynkowych, zarówno z Centrali PAIH, jak i Zagranicznych Biur Handlowych.

Sprawdź rekomendowane przez PAIH branżowe wydarzenia targowe organizowane w Austrii. Lista dostępna TUTAJ
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapoznaj się z naszą ofertą i dowiedz się, co możemy zrobić dla rozwoju Twojej firmy lub skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły. 

Wyszukaj inny rynek »

Sprawdź naszą ofertę »