Klauzule informacyjne RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w social mediach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”), informujemy, że:

Facebook
Linkedin
Youtube
Instagram
Serwis X
Facebook
Facebook
Linkedin
Youtube
Instagram
Serwis X

Administrator danych osobowych

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa)

Współadministratorzy

W zakresie w jakim korzystamy z narzędzia Facebook Audience Insights współadministratorami danych PAIH i Facebook Ireland Limited. Więcej informacji o Facebook Ireland Limited w załączniku Administrator statystyk strony. Więcej o przetwarzaniu Twoich danych w Polityce prywatności oraz wskazanych przez Serwis Regulaminach.

IOD

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się, wysyłając e-mail na adres: iod@paih.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

Rodzaj profilu

Publiczny

Kategorie osób

Użytkownicy Portalu

Rodzaj danych

m.in.: Nazwa konta, IP, dane w komentarzu, wizerunek z Twojego konta.

Cele przetwarzania

 1. udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie, prowadzenie dalszej korespondencji z Tobą za pośrednictwem Facebook,
 2. efektywne prowadzenie naszego profilu, przedstawianie Tobie informacji o inicjatywach i innej naszej aktywności np. promowanie wydarzeń, usług czy produktów,
 3. kontakt z Tobą np. poprzez wysyłkę wiadomości prywatnych czy Twoje pozostawione komentarze,
 4. cele statystyczne i analityczne,
 5. ewentualne dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

Podstawa prawna

Podstawą prawną takiego przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi komunikacja z Tobą oraz promowanie działań firmy, informowanie o nowościach, marketing naszych ofert i usług, a także zabezpieczenie  przed ewentualnymi roszczeniami.

Odbiorcy danych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Co do zasady nie przekazujemy danych do Państw trzecich, jednak w przypadku ich przekazania zastosujemy wszystkie wymogi zawarte w Rozdziale V RODO.

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jak będą Cię interesowały treści które przedstawiamy na profilu. W każdym momencie masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych. W przypadku dochodzenia roszczeń Twoje dane będziemy przechowywać do czasu ich przedawnienia.

Dobrowolność danych

Podanie danych jest dobrowolne.

Twoje Prawa

Przysługuje Ci prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; 
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

Złożenie skargi do UODO

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

Administrator danych osobowych

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa)

Współadministratorzy

Spółka LinkedIn (w przypadku, gdy jesteś użytkownikiem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, który przetwarza Twoje dane osobowe na zasadach wskazanych w swojej Polityce prywatności oraz wskazanych przez niego Regulaminach.

IOD

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się, wysyłając e-mail na adres: iod@paih.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

Rodzaj profilu

Publiczny

Kategorie osób

Użytkownicy Portalu

Rodzaj danych

m.in.: Nazwa konta, IP, dane w komentarzu.

Cele przetwarzania

 1. udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie, prowadzenie dalszej korespondencji z Tobą za pośrednictwem Linkedin,
 2. efektywne prowadzenie naszego profilu, przedstawianie Tobie informacji o inicjatywach i innej naszej aktywności np. promowanie wydarzeń, usług czy produktów,
 3. kontakt z Tobą np. poprzez wysyłkę wiadomości prywatnych czy Twoje pozostawione komentarze,
 4. cele statystyczne i analityczne,
 5. ewentualne dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

Podstawa prawna

Podstawą prawną takiego przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi komunikacja z Tobą oraz promowanie działań firmy, informowanie o nowościach, marketing naszych ofert i usług, a także zabezpieczenie  przed ewentualnymi roszczeniami.

Odbiorcy danych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Co do zasady nie przekazujemy danych do Państw trzecich, jednak w przypadku ich przekazania zastosujemy wszystkie wymogi zawarte w Rozdziale V RODO.

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jak będą Cię interesowały treści które przedstawiamy na profilu. W każdym momencie masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych. W przypadku dochodzenia roszczeń Twoje dane będziemy przechowywać do czasu ich przedawnienia.

Dobrowolność danych

Podanie danych jest dobrowolne.

Twoje Prawa

Przysługuje Ci prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; 
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

Złożenie skargi do UODO

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

Administrator danych osobowych

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa)

Współadministratorzy

Spółka Google (w przypadku, gdy jesteś użytkownikiem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest to Google Ireland z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), który przetwarza Twoje dane osobowe na zasadach wskazanych w swojej Polityce prywatności oraz wskazanych przez niego Regulaminach.

IOD

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się, wysyłając e-mail na adres: iod@paih.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

Rodzaj profilu

Publiczny

Kategorie osób

Użytkownicy Portalu

Rodzaj danych

m.in.: Nazwa użytkownika, dane w komentarzu.

Cele przetwarzania

 1. promocja naszych produktów i usług
 2. kontakt z Tobą np. poprzez Twoje pozostawione komentarze,
 3. cele statystyczne i analityczne,
 4. ewentualne dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

Podstawa prawna

Podstawą prawną takiego przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi komunikacja z Tobą oraz promowanie działań firmy, informowanie o nowościach, marketing naszych ofert i usług, a także zabezpieczenie  przed ewentualnymi roszczeniami.

Odbiorcy danych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Co do zasady nie przekazujemy danych do Państw trzecich, jednak w przypadku ich przekazania zastosujemy wszystkie wymogi zawarte w Rozdziale V RODO.

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jak będą Cię interesowały treści które przedstawiamy na profilu. W każdym momencie masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych. W przypadku dochodzenia roszczeń Twoje dane będziemy przechowywać do czasu ich przedawnienia.

Dobrowolność danych

Podanie danych jest dobrowolne.

Twoje Prawa

Przysługuje Ci prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; 
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

Złożenie skargi do UODO

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

Administrator danych osobowych

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa)

Współadministratorzy

Facebook oraz Instagram dzielą infrastrukturę, systemy i technologię z innymi firmami Facebooka (do których należą m.in. WhatsApp i Oculus) w celu świadczenia innowacyjnych, przydatnych, spójnych i bezpiecznych usług w ramach wszystkich używanych produktów firm Facebooka. Więcej o przetwarzaniu Twoich danych w Polityce prywatności oraz wskazanych przez Serwis Regulaminach.

IOD

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się, wysyłając e-mail na adres: iod@paih.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

Rodzaj profilu

Publiczny

Kategorie osób

Użytkownicy Portalu

Rodzaj danych

Polubienia fanpage’a poprzez kliknięcie na przycisk „Lubię” lub „Obserwuj”, aktywność na fanpage’u, treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników, wysyłaniu wiadomości prywatnych.

Cele przetwarzania

 1. udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie, prowadzenie dalszej korespondencji z Tobą za pośrednictwem Instagram,
 2. efektywne prowadzenie naszego profilu, przedstawianie Tobie informacji o inicjatywach i innej naszej aktywności np. promowanie wydarzeń, usług czy produktów,
 3. kontakt z Tobą np. poprzez wysyłkę wiadomości prywatnych czy Twoje pozostawione komentarze,
 4. cele statystyczne i analityczne,
 5. ewentualne dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

Podstawa prawna

Podstawą prawną takiego przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi komunikacja z Tobą oraz promowanie działań firmy, informowanie o nowościach, marketing naszych ofert i usług, a także zabezpieczenie  przed ewentualnymi roszczeniami.

Odbiorcy danych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Co do zasady nie przekazujemy danych do Państw trzecich, jednak w przypadku ich przekazania zastosujemy wszystkie wymogi zawarte w Rozdziale V RODO.

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jak będą Cię interesowały treści które przedstawiamy na profilu. W każdym momencie masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych. W przypadku dochodzenia roszczeń Twoje dane będziemy przechowywać do czasu ich przedawnienia.

Dobrowolność danych

Podanie danych jest dobrowolne.

Twoje Prawa

Przysługuje Ci prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; 
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

Złożenie skargi do UODO

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

Administrator danych osobowych

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa)

Współadministratorzy

Jeśli Użytkownik mieszka w kraju należącym do Unii Europejskiej, kraju należącym do EFTA lub w Zjednoczonym Królestwie, administratorem danych jest Twitter International Unlimited Company, który przetwarza Twoje dane osobowe na zasadach wskazanych w swojej Polityce Prywatności.

IOD

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się, wysyłając e-mail na adres: iod@paih.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

Rodzaj profilu

Publiczny

Kategorie osób

Użytkownicy Portalu

Rodzaj danych

m.in.: Nazwa użytkownika, wizerunek z Twojego konta, dane w komentarzy, interakcje użytkownika w tym polubienia.

Cele przetwarzania

 1. promocja naszych produktów i usług,
 2. kontakt z Tobą np. poprzez Twoje pozostawione komentarze,
 3. cele statystyczne i analityczne,
 4. ewentualne dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

Podstawa prawna

Podstawą prawną takiego przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi komunikacja z Tobą oraz promowanie działań firmy, informowanie o nowościach, marketing naszych ofert i usług, a także zabezpieczenie  przed ewentualnymi roszczeniami.

Odbiorcy danych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Co do zasady nie przekazujemy danych do Państw trzecich, jednak w przypadku ich przekazania zastosujemy wszystkie wymogi zawarte w Rozdziale V RODO.

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jak będą Cię interesowały treści które przedstawiamy na profilu. W każdym momencie masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych. W przypadku dochodzenia roszczeń Twoje dane będziemy przechowywać do czasu ich przedawnienia.

Dobrowolność danych

Podanie danych jest dobrowolne.

Twoje Prawa

Przysługuje Ci prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; 
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

Złożenie skargi do UODO

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).