Infolinia: 800 800 120
 • Facebook
 • Youtube
 • Twitter
Dlaczego Polska

zachodniopomorskie

zachpom_herb_okWojewództwo Zachodniopomorskie
Powierzchnia
22 892 km2
Liczba ludności:
- w tym w miastach
1715,4 tys.
68,9%
Gęstość zaludnienia75 osób/km2
Główne miastoSzczecin
Większe miasta w regionie
Koszalin, Stargard, Kołobrzeg, Świnoujście, Szczecinek
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Parki Przemysłowe, Technologiczne
Centrum Obsługi InwestoraSzczecin
Lotnisko międzynarodoweGoleniów
*Dane z 2017 r.

Gospodarka województwa zachodniopomorskiego uwarunkowana jest jego położeniem - bezpośrednim dostępem do morza Bałtyckiego (poprzez port w Szczecinie) oraz sąsiedztwem Niemiec i państw skandynawskich. Odległość pomiędzy Szczecinem – europejskim portem morskim i stolicą województwa, a Berlinem wynosi jedynie 130 km. Region do niedawna kojarzony przede wszystkim z przemysłem okrętowym i rolnictwem, dzisiaj rozwija różne sektory gospodarki, przede wszystkim te związane z nowoczesnymi technologiami. Województwo także coraz lepiej wykorzystuje odnawialne źródeł energii, co można zaobserwować poprzez wzrost liczby elektrowni wiatrowych czy też termalnych.

Atuty województwa
 • bezpośredni dostęp do morza,
 • usytuowanie na skrzyżowaniu ważnych międzynarodowych szlaków transportowych z Północy na Południe i z Zachodu na Wschód,
 • lokalizacja w pobliżu wewnętrznej granicy Unii Europejskiej z Niemcami,
 • bliskość rynków Europy Zachodniej i Skandynawii,
 • dobrze ukształtowane zaplecze przemysłowe i portowe,
 • duże obszary terenów wiejskich i leśnych,
 • dobrze rozwinięte szkolnictwo wyższe oraz baza naukowa,
 • dynamiczny rozwój instytucji obsługujących biznes,
 • szybko rozwijający się sektor prywatny, w tym sektor usług,
 • dobre połączenia promowe ze Skandynawią,
 • dobrze rozwinięta sieć drogowa i połączenie autostradowe z Europą Zachodnią,
 • dostępność dla żeglugi śródlądowej – w kierunku Dolnego Śląska i Berlina.
Regionalne Specjalizacje
Usługi Przyszłości (ICT, KPO, B+R)
 • duży potencjał edukacyjny Szczecina: silny ośrodek akademicki – 22 szkoły wyższe (uniwersytety, uczenie techniczne), blisko 70 tysięcy studentów i 19 tysięcy absolwentów  rocznie - reprezentujących wszystkie kierunki akademickie, od fakultetów językowych poprzez kierunki ekonomiczne na technicznych kończąc. Miasto nastawione na rozwój w kierunku usług i nowoczesnych technologii - tworzone są specjalne programy edukacyjne mające na celu zapewnienie jak największej ilości pracowników władających językami europejskimi, a także specjalizujących się w  branży IT.
 • Technopark Pomerania w Szczecinie.
 • klaster IT zrzeszający 100 lokalnych firm informatycznych.
 • odpowiednia infrastruktura techniczna i zachęty dla inwestorów - oprócz programów rządowych i funduszy unijnych przeznaczonych na tworzenie Centrów Usług Wspólnych, Miasto Szczecin, we współpracy z KSSSE, umożliwiło ewentualne włączenie nowych biurowców do strefy, co w konsekwencji może otworzyć najemcom drogę do korzystania ze zwolnień podatkowych w ramach przywilejów strefowych, a także przygotowało łącznie z PUP ofertę dedykowanych dla inwestorów szkoleń i  dofinansowań, dla firm zatrudniających bezrobotnych.
 • bliskość Berlina: do dyspozycji podróżujących do Szczecina pozostają 3 lotniska międzynarodowe (Tegel - 1h 40 min, Schoenefeld 2h, Szczecin-Goleniów - 40min), Szczecin poprzez drogę E28, która po stronie niemieckiej łączy się z autostradą A6 włącza się bezpośrednio do sieci europejskich autostrad.
 • istniejące centra BPO: UniCredit Group, Tieto, BLStream, Arvato Services, Stream International, Metro Services, Coloplast Shared Services, brightOne, DGS.
Działalność Morska i Logistyka
 • korzystne położenie regionu: najbliższy od strony Oceanu Atlantyckiego pełnomorski port na Morzu Bałtyckim, tereny o bogatym potencjale rozwojowym, w tym 60-kilometrowy korytarz Odry dostosowany do żeglugi pełnomorskich statków, połączenia autostradowe z systemem autostrad Europy Zachodniej - E65 (Skandynawia-Praga) oraz E28 (Berlin – Gdańsk - Sankt Petersburg), w budowie droga ekspresowa S3 łącząca Skandynawię (poprzez przeprawę promową
 • w Świnoujściu) z południową Europą.
 • dostęp do spławnej rzeki umożliwiającej połączenia śródlądowe z systemem dróg rzecznych całej Europy Zachodniej.
 • rejon morza Bałtyckiego – najszybciej rozwijającego się obszaru w Unii Europejskiej
 • granica z Niemcami.
 • główne odległości: Berlin 144 km; Kopenhaga 290 km; Wielkopolska 200 km, Śląsk 330 km, Praga 450 km - dla tych regionów Pomorze Zachodnie jest najbliższym pełnomorskim zapleczem tranzytowym.
 • istniejące magistrale kolejowe łączące (E59) Skandynawię (poprzez przeprawę promową) z południem Europy oraz (E28) zachodnią Europę (Hamburg) poprzez Berlin, Gdańsk, Kaliningrad.
 • naturalne miejsce tranzytu dla krajów UE; 1,5 godziny jazdy do portów lotniczych Cargo w Berlinie.
 • inicjatywa transregionalna budowy korytarza transportowego łączącego Skandynawię z Morzem Adriatyckim (Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy – CETC).
 • najbardziej rozwinięta w Polsce sieć pasażerskich i towarowych połączeń żeglugowych ze Skandynawią.
 • ogromny potencjał przeładunkowy portów: zespół portowy Szczecin – Police - Świnoujście to największy w Polsce kompleks portów morskich, siedziba największych armatorów polskich i międzynarodowych: Unity Line, Polska  Żegluga Morska, Euroafrica, Polska Żegluga Bałtycka, wolny obszar celny w szczecińskim porcie, niewykorzystane zaplecze infrastruktury transportowej (w tym nabrzeża), koncentracja 47% ogółu przeładunków w Polsce, zespół portów Szczecin - Świnoujście to największe miejsce przeładunków towarów masowych na Morzu Bałtyckim, stanowiące zaplecze transportowe dla gospodarek Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii, Wielkopolski, Górnego i Dolnego Śląska, Czech oraz Węgier, połączenia portów z systemem dróg rzecznych Europy Zachodniej, realizacja programów rozbudowy bazy terminali masowych i kontenerowych w portach Szczecin i Świnoujście (nowe nabrzeża i terminale kontenerowe na Ostrowie  Grabowskim o powierzchni 55 tys. mkw., Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne z wykorzystaniem dostępu do pełnomorskich nabrzeży, nabrzeży rzecznych, rozwiniętej infrastruktury dróg i magistrali kolejowych).
 • bogate zaplecze naukowo-badawcze kształcące kadry w zakresie logistyki, eksploatacji portów, ekonomiki transportu (Akademia Morska, Uniwersytet Szczeciński, Zachodnipomorski Uniwersytet Technologiczny, Politechnika Koszalińska).
 • wielowiekowe tradycje armatorskie i frachtowe.
Przemysł Metalowo-Maszynowy
 • precyzyjna obróbka metali,
 • sektor okrętowy,
 • konstrukcje wielkogabarytowe,
 • mechanika, automatyka, skctor motoryzacyjny,
Biogospodarka (sektor drzewno-meblarski, sektor rolno-spożywczy, energetyka odnawialna, zielona chemia)
 • najlepsze w Polsce warunki wietrzne,
 • dostępność terenów, zarówno gminnych jak i prywatnych pod farmy wiatrowe,
 • duże zainteresowanie inwestorów, głównie niemieckich i duńskich,
 • obecność w regionie firm z sektora OZE: LM  Wind Power Blades, InCom w Goleniowskim Parku Przemysłowym, Vestas i inne.
Turystyka i zdrowie
 • prawie dwieście kilometrów wybrzeża (szerokie plaże i strome klify),
 • ponad trzy tysiące czystych jezior,
 • doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych (w tym żeglarstwa, kajakarstwa, windsurfingu, kitesurfingu),
 • lasy pełne zwierzyny i ptactwa, pokrywające 35% powierzchni regionu,
 • dwa parki narodowe (Woliński PN i Drawieński PN) oraz siedem parków krajobrazowych,
 • tysiące kilometrów malowniczych tras rowerowych,
 • znane uzdrowiska (Świnoujście, Kołobrzeg),
 • złoża borowin (Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Połczyn Zdrój, Międzyzdroje, Świnoujście) – potencjał do rozwoju turystyki leczniczej,
 • bogata oferta agroturystyczna,
 • pola golfowe,
 • liczne ośrodki SPA,
 • wioska Wikingów na wyspie Wolin,
 • bogate dziedzictwo kulturowe regionu zachowane w licznych zabytkach: zamki, pałace, ogrody przypałacowe, mury miejskie, starówki, kościoły.
Potencjał ekonomiczny
PKB brutto w 2014 r.

w mln zł
na 1 mieszkańca
Polska
1 719 704
44 686
 Zachodniopomorskie 64 356
 37 461
Źródło: GUS

Wartość dodana brutto wg rodzajów działalności (mln) w roku 2014 r.


Ogółem 
Rolnictwo,
łowiectwo,
leśnictwo,
rybactwo 
PrzemysłBudownictwo Handel i naprawy,
hotele i restauracje,
transport,
gospodarka
magazynowa,
łączność
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
obsługa rynku
nieruchomości
Pozostała
działalność
usługowa
Polska1431872 44 568
374 690112 412426 127126 720
347 355
 Zachodniopomorskie57 052
1 90812 4165 32616 6154 93515 852
Źródło: GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) w 2014 r.
Polska
3777,10
Zachodniopomorskie
3402,10
Źródło: GUS

Lokalny rynek pracy
Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej stan na IV kwartał 2014 r.

Aktywni zawodowo (w tys.)
Współczynnik aktywności zawodowej (%)
Stopa bezrobocia (%)
Polska17 428
56,2
13,4
Zachodniopomorskie637
52,6
15
Źródło: GUS

Struktura bezrobocia wg poziomu wykształcenia stan na IV kwartał 2014 r.

Ogółem

Wyższe 

Policealne, średnie zawodoweŚrednie ogólne    Zasadnicze zawodowe  
Gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe
Polska2136815 
250989
472460226270603912
583184
Zachodniopomorskie112521
105902080611746
31100 38279
Źródło: GUS

Struktura bezrobocia wg wieku stan na IV kwartał 2014

Ogółem24 lata i mniej
25-3435-4445-54 
55 i więcej
Polska2136815 
424227627469418101
400354266664
Zachodniopomorskie112521
189973126422170  22730 17380
Źródło: GUS

Wyższe uczelnie, w tym nie publiczne
Szkoły wyższe w roku akademickim 2016/2017

Szkoły ogółem
Szkoły niepubliczne
Studenci ogółem
Studenci w szkołach niepublicznych
Polska431
306
1 520 468
398 562
Zachodniopomorskie19
10
42 000
8 200
Źródło: GUS

Wybrane uczelnie wyższe
Uniwersytet Szczeciński
główne kierunki kształcenia: ekonomia, prawo, biologia, matematyka i fizyka, humanistyczne

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
główne kierunki kształcenia: budownictwo, chemia, informatyka, mechanika, elektryka, biotechnologia,

Politechnika Koszalińska

główne kierunki kształcenia: ekonomia, elektronika, informatyka, mechanika, budownictwo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
główne kierunki kształcenia: lekarski, stomatologia, kosmetologia

Akademia Morska w Szczecinie
główne kierunki kształcenia: nawigacja, mechanika okrętowa, transport, logistyka

Akademia Sztuki w Szczecinie

główne kierunki kształcenia: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, instrumentalistyka, architektura wnętrz

Wybrani inwestorzy obecni w województwie
Firma
Sektor
Miejsce prowadzonej działalności
Amazon Fulfillment Poland Sp z o. o.
logistyka (centrum dystrybucyjne)
Kołbaskowo
 Backer OBR Sp. z o. o. elektromaszynowy (produkcja grzejników)Pyrzyce, Stargard
 Bridgestone Stargard Sp. z o. o. motoryzacyjny (produkcja opon) Stargard
 Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o.Energia odnawialna (produkcja podstaw morskich farm wiatrowych)Szczecin
Cargotec Poland Sp. z o. o.maszynowy (produkcja maszyn i urządzeń przeładunkowych)Stargard
Carlsberg Polska S.A. Oddział Browar Bosmanspożywczy (produkcja piwa)Szczecin
Coloplast Shared Services Sp. z o.o.BPO (centrum księgowe)Szczecin
Drobimex Sp. z o.o.spożywczy (przetwórstwo kurczaków)Szczecin, Goleniów
Faymonville Polska Sp. z o.o.spożywczy (przetwórstwo ryb)Koszalin
Faymonville Polska Sp. z o.o.motoryzacyjny (produkcja naczep)Goleniów
Homanit Polska Sp. z o.o.drzewny (produkcja płyt MDF)Karlino
Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o.logistyka (centrum dystrybucyjne)Koszalin
Klippan Safety Polska Sp. z o.o.motoryzacyjny (produkcja elementów tekstylnych)Stargard
Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.drzewny (produkcja płyt MDF)Szczecinek
LM Wind Power Blades Poland Sp. z o.o.energetyka wiatrowa (produkcja łopat do turbin wiatrowych)Goleniów
LM Wind Power Services (Poland) Sp. z o.o.energetyka wiatrowa (centrum serwisowe)Szczecin
Lucky Union Foods Euro Sp. z o.o.spożywczy (przetwórstwo owoców morza)Goleniów
Netto Sp. z o.o.logistyka (centrum dystrybucyjne)Motaniec k. Stargardu
DGS Polska Sp. z o.o.elektroniczny (produkcja aparatów słuchowych)Szczecin
ProLogis Poland XXI Sp. z o.o.logistyka (centrum dystrybucyjne)Goleniów
Royal Greenland Seafood Sp. z o. o.spożywczy (przetwórstwo ryb)Koszalin
Stream International Sp. z o.o.BPO (call-center)Szczecin
Swedwood Poland Sp. z o.o.drzewny (produkcja mebli)Goleniów
Unicredit Business Partner Societa Consortile Per Azioni S.A.BPO (centrum księgowe)Szczecin
Valassis Sp. z o.o.BPO (przetwarzanie danych)Białogard
Vestas Polandenergetyka wiatrowa – serwisSzczecin
VNH Fabryka Grzejników Sp. z o. o.elektromaszynowy (produkcja grzejników)Wałcz
Weber Polska Sp. z o. o.chemiczny (produkcja zbiorników z tworzyw sztucznych)Goleniów
Zalando Logistics Polska Sp. z o.o.logistyka (centrum dystrybucyjne)Gryfino

Użyteczne adresy
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
tel.: (+48 91) 480 72 43, 480 72 53
fax: (+48 91) 489 39 68
witryna internetowa: www.wzp.pl

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

ul. Św. Ducha 2,
70-205 Szczecin
tel.:   +48 91 432 96 96
fax:   +48 91 432 96 96
witryna internetowa: www.coi.wzp.pl

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzk
i
70-502 Szczecin
Wały Chrobrego 4
tel.: (+48 91) 430 33 15, 434 24 13
fax: (+48 91) 433 02 50
witryna internetowa: www.szczecin.uw.gov.pl

Materiał aktualizowany przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, 17 sierpnia 2017 r.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl
e-mail dla eksporterów: eksport@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Facebook Youtube Twitter Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij