Infolinia: 800 800 120
 • Facebook
 • Youtube
 • Twitter
Dlaczego Polska

wielkopolskie

Województwo Wielkopolskie
 welkopol_herb_ok
Powierzchnia
29 826 km2
Liczba ludności:
- w tym w miastach

3481,6 tys.
Gęstość zaludnienia
116 osób/km2
Główne miasto
Poznań
Większe miasta w regionie
Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Ostrów Wielkopolski, Gniezno, Września
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Wałbrzyska
Łódzka
Kamiennogórska
Kostrzyńsko-Słubicka
Pomorska
Słupska
Parki Przemysłowe, Technologiczne
Eureka Technology Park
Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Nickel Technology Park
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Poznański Park Technologiczno - Przemysłowy
Park Technologiczny Luboń
Śremski Park Inwestycyjny
Centrum Obsługi Inwestora
Poznań -
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Lotnisko międzynarodowePoznań
*Dane z 2017 r.

Wielkopolska usytuowana jest w zachodnio-centralnej części Polski. Cechuje się równomiernym rozwojem gospodarczym, znacznym stopniem uprzemysłowienia, wysokim poziomem technologicznym, a także otwartością na rynki zewnętrzne. Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizowane od 96 lat w Poznaniu - stolicy województwa, to miejsce o znacznym wpływie na poziom gospodarczy kraju, a także szansa do zaistnienia na wielomilionowym rynku wschodniej Europy. Aktywne są tu sektory motoryzacyjny, BPO, logistyka. Wielkopolska to również region rolniczy, gdzie poziom gospodarstw dorównuje standardom europejskim.

Atuty województwa
 • duża aktywność inwestycyjna gmin, związana z pozyskaniem środków finansowych
 • z UE oraz samofinansowaniem rozwoju.
 • wysoka wydajność przemysłu.
 • zróżnicowana struktura ekonomiczna.
 • duży udział sektora prywatnego w gospodarce regionu.
 • dobrze rozwinięte instytucje wspierające biznes.
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie - miejsce organizacji dużych imprez międzynarodowych (kongresy, konferencje, imprezy sportowe i kulturalne).
 • międzynarodowy port lotniczy Ławica.
 • rozwinięta infrastruktura techniczna i system usług dla biznesu.
 • potencjał ludzki, wysoka jakość rynku pracy – duża podaż wykwalifikowanych pracowników posługujących się językami obcymi.
 • wysoka aktywność inwestycyjna województwa: nakłady inwestycyjne w przemyśle stanowią 11,1% nakładów w kraju (3 miejsce wśród województw – dane z 2015 r.).
 • dogodne połączenia komunikacyjne: główny korytarz tranzytowy z Europy Zachodniej do Rosji, autostrada A2 między Koninem a Nowym Tomyślem,  obwodnica Poznania, modernizowane trasy S5 i S11, dogodne połączenia kolejowe (Warszawa 2,5h, Berlin 3h), system połączeń kolejowych usprawniających mobilność pracowników na terenie Wielkopolski, lotnisko krajowe i międzynarodowe, odrzańska trasa wodna.
 • wykwalifikowana siła robocza: Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, wyższe szkoły zawodowe oferujące kierunki techniczne.
 • Centrum Akademickie: blisko 134 tys. studentów, 34 szkoły wyższe, ok. 50 placówek naukowo-badawczych, Oddział PAN (Polska Akademia Nauk).
 • 3 pozycja regionu w kraju pod względem zainwestowanego kapitału firm zagranicznych (10,8% - dane z 2015 r.).
 • największy w kraju areał ziemi rolnej oraz wysoka jakość regionalnych produktów rolnych.

Sektory wysokiej szansy
Motoryzacyjny
 • obecność dużych inwestorów z branży: Volkswagen AG (Niemcy), Solaris Coach and Bus (Polska), Auto Groclin SA (Polska), Bridgestone/Firestone (Japan), Delphi Automotive Systems (USA), Honda (Japan)
 • klaster motoryzacyjny, meblowy, lotniczy.
 • organizowane targi produktów z branży motoryzacyjnej.
 • wysoka wydajność istniejących przedsiębiorstw produkcyjnych:
  • wśród 500 największych przedsiębiorstw w Polsce 54 firmy pochodzą z Wielkopolski,
  • region wytwarza 9,7 % krajowej produkcji samochodów,
  • 40% krajowej produkcji pojazdów komunikacji publicznej,
  • 80% krajowej produkcji samochodów ciężarowych i ciągników drogowych.
BPO
 • branże priorytetowe: nowoczesne usługi BPO/SSC, produkcja zaawansowana technologicznie, R&D.
 • duże nakłady na działalność BPO.
 • 46 centrów operacyjnych z sektora usług wspólnych i IT w samym Poznaniu.
 • ciągły wzrostu zatrudnienia w centrach usług wspólnych oraz w sektorach Information Technology Outsourcing i Research & Development.
 • Miasto Poznań laureatem prestiżowego konkursu Outsourcing Stars 2016.
 • 2 miejsce Poznania w rankingach atrakcyjności miast Polski „Miasta atrakcyjne dla biznesu”, Promocja Poznania jako atrakcyjnej lokalizacji dla inwestycji.
 • system zachęt inwestycyjnych – lokalne instrumenty wsparcia:
  • program stypendiów na sfinansowanie staży u pracodawców realizujących innowacyjne inwestycje w Poznaniu,
  •  programy zwolnienia z podatku od nieruchomości: nowych inwestycji oraz inwestycji zlokalizowanych na terenie parków technologicznych,
  • program „Innowacja Wielkopolska”: współpraca z regionami partnerskimi, współpraca instytucji badawczych, przedsiębiorstw, uczelni, władz samorządowych,
  • programy realizowane przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w regionie.
 • rozbudowana sieć instytucji okołobiznesowych.
 • firmy z sektora BPO w regionie: 
  • GlaxoSmithKline – Dział Rozwoju Produktów w fabryce GSK w Poznaniu, opracowuje technologię nowych leków,
  • Grace Performance Chemicals – laboratorium badawczo-innowacyjne prowadzi badania materiałowe i chemiczne dla przemysłu budowlanego, zlokalizowane w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym,
  • Centrum Innowacji Microsoft – wspólny projekt firmy Microsoft, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i Politechniki Poznańskiej,
  • Telcordia - centrum badawczo-rozwojowe: rozwijanie systemów sieciowych, projektowanie oprogramowania i wdrażanie prototypów oraz usługi konsultingowe. Wraz z 3 uczelniami: UAM, Uniwersytetem Ekonomicznym i Politechniką Poznańską Telcordia utworzy unikalny w kraju nowy, międzyuczelniany kierunek studiów: techniczne zastosowania Internetu,
  • Unilever - Centrum Rozwojowe Płynnych Produktów Żywnościowych: opracowanie receptur, procesów produkcyjnych oraz opakowań dla zup, sosów i ketchupów,
  • Wikia – centrum rozwoju oprogramowania amerykańskiej firmy internetowej związanej z Wikipedia,
  • Jeronimo Martens,
  • Mckinsey,
  • Owens-Illinois,
  • Franklin-Templeton Investments,
  •  MAN Accounting Center,
  • Ikea,
  • Mars,
  • A. Schulman.
 • chłonny rynek lokalny – ponad 870  tys. mieszkańców aglomeracji poznańskiej.
 • szkolnictwo wyższe: Politechnika Poznańska: Instytut Informatyki – oceniany jako jeden z najlepszych w Polsce, międzynarodowe sukcesy kadry naukowej i studentów informatyki PP, m.in. w konkursach Imagine Cup organizowanych przez Microsoft - nowe kierunki: mechatronika, transport lotniczy, silniki lotnicze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyróżniające się dziedziny badań: technologie chemiczne, informatyka, Uniwersytet Ekonomiczny – wyróżniające się dziedziny badań: technologie informacyjne - E-biznes, Uniwersytet Medyczny – wyróżniające się dziedziny badań: farmacja, biotechnologia, Uniwersytet Przyrodniczy – wyróżniające się dziedziny badań: biotechnologia.
 • Przykłady firm BPO w Poznaniu:
Logistyka
 • korzystny układ połączeń transportowych z innymi regionami w kraju oraz z zagranicą: połączenia drogowe: wschód-zachód A2 (Berlin-Moskwa) - ukończony odcinek przebiegający przez teren województwa wielkopolskiego, północ-południe Gdańsk - Poznań - Wrocław -  Praga (Czechy) oraz Szczecin - Poznań - Katowice, województwo aktywnie inwestuje w infrastrukturę komunikacyjną, trwają prace nad modernizacją istniejących tras, mostów. 
 • połączenia kolejowe: zmodernizowana linia Warszawa - Berlin (3 godz. EuroCity), dobrze rozwinięta sieć kolejowa połączeń lokalnych.
 • połączenia lotnicze: nowoczesny terminal pasażersko-towarowy „Ławica” w Poznaniu, dogodne połączenia pasażerskie z Kolonią, Frankfurtem,Wiedniem, Kopenhagą, Dublinem, Liverpoolem, Londynem, Monachium, Warszawą.
 • bogata oferta terenów inwestycyjnych: ponad 300 ofert.
 • silna pozycja na rynku magazynowym: magazyny zlokalizowane głównie w rejonie Poznania, czynsz: 2,5 – 3,5 Euro/m2/miesiąc.
 • duże zapotrzebowanie na usługi logistyczne.
 • istniejące centra logistyczne: Volkswagena w Swarzędzu, Clip w Swarzędzu (SSE Kostrzyńsko-słubicka), Intermarche w Koziegłowach, Reemstmy w Tarnowie Podgórnym, Jeronimo Martins Kostrzyn Wielkopolski, Colian Kostrzyn Wielkopolski, Lidla w Jankowicach, Poczty Polskiej w Komornikach, Rabena w Poznaniu Gadkach, Prologis Park w Sadach, Tulipan Park Poznań, Centrum Logistyczne Panattoni Żerniki, Centrum Logistyczne  Gądki.

Potencjał ekonomiczny
PKB brutto w 2015 r.

w mln zł
w %
na 1 mieszkańca
Polska
1 798 302
100
46 764
Wielkopolskie
176 720
9,8
50 870
*Źródło:GUS

Wartość dodana brutto wg rodzajów działalności (mln) w roku 2014 r.

Ogółem
Rolnictwo,
łowiectwo,
leśnictwo,
rybactwo
Przemysł
Budownictwo

Handel i naprawy,
hotele i restauracje,
transport,
gospodarka
magazynowa,
łączność

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
Obsługa rynku
nieruchomości

Pozostała
działalność
usługowa

Polska
1 524 940
4 419
403 844
119 345
436 636
145 104
376 591
Wielkopolskie
147 596
6011
43 144
11 089
42 942
11 522
32 888
*Źródło:GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) w I kwartale 2017 r.
Polska
4343,55
Wielkopolskie
4200,09
*Źródło:GUS

Lokalny rynek pracy

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej stan na I kwartał 2017 r.

Aktywni zawodowo (w tys.)
Współczynnik aktywności zawodowej (%)
Stopa bezrobocia (%)
Polska
17 208
56,2
5,4
Wielkopolskie
1 647
58,7
3,6
*Źródło:GUS

Struktura bezrobocia wg wieku stan na 2015 r. (w tys.)

Ogółem
24 lata i mniej
25-34
35-44
45-54
55 i więcej
Polska
1 304
284
385
266
224
139
Wielkopolskie
93,3
15,5
26,3
19,2
16,4
15,6
*Źródło:GUS

Struktura bezrobocia wg poziomu wykształcenia stan na 2015 r. (w tys.)

Ogółem
Wyższe
Policealne, średnie zawodowe
Średnie ogólne
Zasadnicze zawodowe
Gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe
Polska
1304
219
319
161
417
188
Wielkopolskie
93,3
11,3
20,4
8,8
28
24,5
*Źródło:GUS

Wybrane uczelnie wyższe
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
główne kierunki kształcenia: psychologia, biotechnologia, turystyka i rekreacja, stosunki międzynarodowe, politologia
 • Politechnika Poznańska
główne kierunki kształcenia: matematyka, architektura i urbanistyka, informatyka, budownictwo, zarządzanie i marketing
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
główne kierunki kształcenia: ekonomia, zarządzanie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
główne kierunki kształcenia: kosmetologia, lekarsko – dentystyczny, lekarski, farmacja
 • Uniwersytet Przyrodniczy im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
główne kierunki kształcenia: rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, biotechnologia
 • Nazwa uczelni (szkoły prywatne)
  • Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
  • Wyższa Szkoła Humanistyczna
  • Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania
  • Społeczna Akademia Nauk
  • Wyższa Szkoła Biznesu
  • Wyższa Szkoła Bankowa
  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
  • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii
  • Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości
  • Wyższa Szkoła Handlu i Usług
  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii
  • Wyższa Szkoła Języków Obcych
  • Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania
  • Wyższa Szkoła Logistyki
  • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
  • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji
  • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
  • Wyższa Szkoła Zawodowej ,,Kadry dla Europy"
  • Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji
  • Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
  • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
Wybrani inwestorzy obecni w województwie
Firma
Sektor
Miejsce prowadzonej działalności
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
motoryzacyjny
Poznań-Swarzędz, Września
Philips Ligting Poland S.A.
AGD
Piła
Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o.
motoryzacyjnyTarnowo Podgórne
Kompania Piwowarska
spożywczy
Poznań
Grupa Raben Sp. z o.o.
logistyka
Gądki
Mahle Polska Sp. z o.o.motoryzacyjnyKrotoszyn
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
chemiczny
Poznań
Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
motoryzacyjnyPoznań
Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.
motoryzacyjnyOwińska

Użyteczne adresy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
ul. Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel.: (+48 61) 626 66 66
fax: (+48 61) 626 69 69
witryna internetowa: www.umww.pl

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
61-713 Poznań
ul. Al. Niepodległości 16/18
tel.: (+48 61) 854 18 56, 851 55 66
fax: (+48 61) 854 11 50
witryna internetowa: www.poznan.uw.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
ul. Piekary 17
61-823 Poznań
tel. (+48 61)  224 07 97
witryna internetowa: www.sgipw.wlkp.pl

Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora
ul. Piekary 17
61-823 Poznań
tel. (+48 61) 64 75 314
e-mail: coi@investinwielkopolska.pl
witryna internetowa: www.investinwielkopolska.pl

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl
e-mail dla eksporterów: eksport@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Facebook Youtube Twitter Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij