Inwestycje

Przeprowadzanie audytów nieruchomości

Opis:
Wydanie opinii na temat stanu technicznego nieruchomości oraz możliwości jej wykorzystania pod inwestycje.


Wsparcie polega na:
  • analizie stopnia przygotowania nieruchomości typu greenfield pod inwestycje, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii infrastrukturalnych, własnościowych, planistycznych czy istniejącego zagospodarowania przestrzennego;
  • przedstawieniu rekomendacji do dalszych działań w celu przygotowania nieruchomości pod inwestycję;
  • doradztwie w kompletowaniu dokumentacji.
Co zyskujesz:
Ocenę potencjału nieruchomości i stopnia jej przygotowania do realizacji projektu inwestycyjnego.

Dla kogo:
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • MŚP
  • duże firmy
  • inwestorzy polscy i zagraniczni


Powrót »