Eksport

Analiza potencjału eksportowego


Dla kogo:

startupy

MŚP

duże firmy

Dla kogo:

startupy

MŚP

duże firmy


Analiza zasobów przedsiębiorcy pod kątem rozpoczęcia / rozszerzenia działalności eksportowej oraz konkurencyjności produktu / usługi na rynkach międzynarodowych. Wskazanie mocnych i słabych stron oferty klienta oraz szans i zagrożeń w eksporcie.

Wsparcie polega na:

  • konsultacji z doświadczonym ekspertem ds. eksportu;
  • wstępnym ustaleniu najbardziej perspektywicznych rynków rozwoju działalności;
  • rekomendacji dalszych działań i przedstawieniu oferty dopasowanej do potrzeb przedsiębiorcy.

Co zyskujesz:

Analizę potencjału eksportowego Twojego produktu lub usługi.

Szczególnie polecane:

  • debiutantom w eksporcie
  • debiutantom na danym rynku

Jak skorzystać z oferty:

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółowymi informacjami, zapraszamy do kontaktu z PAIH »


Sprawdź czego potrzebujesz, aby rozpocząć ekspansję na zagraniczne rynki i skorzystaj z zestawu pytań pomocnych przy wstępnej ocenie potencjału eksportowego.

powrót