Infolinia: 800 800 120
Aktualności
Strona główna > Aktualności
29 września 2005

Polska ósmym najbardziej atrakcyjnym krajem do prowadzenia biznesu

Ośrodek Informacji ONZ we współpracy z PAIiIZ zaprezentował "Światowy Raport Inwestycyjny 2005: Transnarodowe korporacje a umiędzynarodowienie działalności badawczo-rozwojowej." Wg. raportu, Polska jest ósmą najbardziej atrakcyjną lokalizacją do prowadzenia biznesu na świecie.

Konferencja prasowa w siedzibie PAIiIZ.
Od lewej: Karina Bednarska - Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie,
Zbigniew Zimny - Przedstawiciel i Konsultant UNCTAD, Genewa,
Andrzej Zdebski - Prezes PAIiIZ oraz
Prof. Dariusz Rosati - Eurodeputowany

Liderem rankingu są Chiny, USA i Indie. "To kolejny dobry rok dla Polski. Raport pokazuje wzrost inwestycji zagranicznych w Polsce. Ta tendencja utrzymuje się już od 2 lat," powiedział Andrzej Zdebski, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Według ONZ wartość skumulowana bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w stosunku do PKB wyniosła w 2004 w Polsce 25,4 proc. W Polsce w roku 2004 zrealizowano 230 projektów inwestycyjnych typu greenfield. Obecnie obserwowany jest 49 proc. wzrost tego typu projektów w stosunku do roku poprzedniego. Jednocześnie nastąpił czterokrotny wzrost Polskich BIZ za granicą, z 196 mln USD w 2003 do 806 mln USD w 2004.


Przemówienie Dariusza Rosatiego

Raport zwraca uwagę na umiędzynarodowienie badań i rozwoju jako wskaźnika ekonomicznego. Do tej pory ta dziedzina w niewielkim stopniu uczestniczyła w procesie globalizacji. Obecnie 69 proc. respondentów ankiety UNCTAD twierdzi, że umiędzynarodowienie działalności badawczo-rozwojowej wzrośnie.

Według raportu, zwiększenie napływu inwestycji w działalność B+R będzie wyzwaniem dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W dyskusji o lokalizacji inwestycji w danym regionie pojawia się pojęcie tzw. "systemu innowacji" składającego się z badaczy, renomowanych uniwersytetów, ośrodków badawczych a także przepisów wspierających przedsiębiorczość i chroniących własność intelektualną. Goście obecni na konferencji podkreślali znaczenie zwiększenia wydatków na edukację oraz badania i rozwój.


Prezes PAIiIZ Andrzej Zdebski oraz Prof. Dariusz Rosati podczas konferencji.
Andrzej Zdebski powiedział: "Ustawa o działalności innowacyjnej i instrumenty przez nią wprowadzane spowodują wzrost nakładów na badania i rozwój. Wydatki są skromne w relacji do możliwości Polski."

Obecnie w Polsce funkcjonuje 30 centrów badawczo-rozwojowych. W centra B+R w Polsce zainwestowali tacy światowi liderzy jak IBM, Siemens, ABB czy Motorola. W 2005 roku zatrudnienie w ośrodkach badań znajdzie dodatkowo 1 400 osób.

Tegoroczny raport przygotowany przez Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju jest piętnastym raportem o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych (BIZ) na świecie. 

Dane źródłowe znajdują się  na stronie Ośrodka Informacji ONZ: www.unic.un.org.pl.


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij