Aktualności

Zakończyło się III Forum Odbudowy Ukrainy w Kijowie

III Forum Odbudowy Ukrainy, zorganizowane w Kijowie przez PAIH, zbliżyło partnerów z Polski i Ukrainy. Nasz kraj jest jednym z najważniejszych partnerów Ukrainy w powojennej odbudowie i akcesji do Unii Europejskiej. Decyduje o tym między innymi geograficzna bliskość, , polskie doświadczenia współpracy z rynkiem ukraińskim oraz droga do UE przebyta przez nasz kraj.
III Forum Odbudowy Ukrainy

Wydarzenie otworzyli Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk, Iryna Wereszczuk, Wicepremier i Minister ds. Reintegracji Terytoriów Czasowo Okupowanych Ukrainy, Ołeksandr Porchun p.o. Ministra ds. Weteranów Ukrainy, Paweł Kowal, Przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą oraz Andrzej Dycha, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

W forum udział wzięło blisko 350 podmiotów gospodarczych z Polski i Ukrainy. Odbyły się debaty z udziałem polskiego oraz ukraińskiego biznesu, dotyczące najbardziej aktualnych wyzwań dla polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej oraz roli Polski w przyszłej odbudowie i integracji europejskiej Ukrainy.

Owocem pierwszego dnia forum było podpisanie memorandów o współpracy pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu a Izbą Przemysłowo-Handlową Ukrainy oraz Związkiem Przemysłowców i Przedsiębiorców Ukrainy.

Dominującym punktem drugiego dnia Forum były natomiast obrady dwóch okrągłych stołów, poświęcone sektorom energetycznemu i budowlanemu. W posiedzeniach udział wziął prezes PAIH Andrzej Dycha.

Współorganizatorami wydarzenia były Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Partnerzy Strategiczni: Ministerstwo ds. Reintegracji Tymczasowo Okupowanych Terytoriów Ukrainy, Ambasada RP w Kijowie.

Partnerzy: Konfederacja Budowniczych Ukrainy, UN Global Compact Network Poland, Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, Polska Akademia Nauk przedstawicielstwo w Kijowie, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Izba Handlowo-Przemysłowa Ukrainy, UkraineInvest, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Ukraiński Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców.

Galeria zdjęć: