Aktualności

Polska wzorem w dziedzinie wsparcia inwestycji – wizyta USAID

Zakończyła się wizyta studyjna, zorganizowana przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego USAID dla przedstawicieli instytucji wspierających inwestycje zagraniczne. W ramach wydarzenia do Polski przyjechali reprezentanci krajów z regionu Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej.
Wizyta USAID

Celem wizyty było poznanie najlepszych praktyk w tworzeniu środowiska sprzyjającego bezpośrednim inwestycjom zagranicznym, czego przykładem jest Polska. Delegacja goszcząca w naszym kraju odbyła szereg spotkań, uczestniczyła w licznych warsztatach oraz wysłuchała prezentacji o zrealizowanych w Polsce projektach inwestycyjnych. Przedstawiciele instytucji wsparcia inwestycji odwiedzili również Specjalne Strefy Ekonomiczne i Parki Technologiczne.

Drugi dzień wizyty rozpoczął się spotkaniem z przedstawicielami PAIH. Wydarzenie otworzył Prezes Agencji Andrzej Dycha, który podkreślał istotność wymiany doświadczeń między krajami podczas tego typu rozmów. Obszary działalności oraz instrumenty wsparcia biznesu oferowane przez PAIH przedstawił natomiast Radosław Pituch z Departamentu Wsparcia Inwestycji. Uczestnicy wizyty wzięli też udział w rozmowach z przedstawicielami globalnych liderów przemysłu, IT i fintechu, którzy z sukcesem realizują inwestycje w naszym kraju.

Wizytę studyjną zrealizowała USAID we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Invest in Pomerania, American Chamber of Commerce, PAIH oraz przedstawicielami biznesu.

Galeria zdjęć: