Aktualności

„Biznes Forum – po pierwsze gospodarka” w Lublinie z udziałem PAIH

7 czerwca 2024 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się #BiznesForum – po pierwsze gospodarka, zorganizowane z inicjatywy Lubelskiego Klubu Biznesu, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. PAIH był partnerem wydarzenia.
Biznes Forum_Lublin

Celem odbywającego się corocznie forum jest podsumowanie działań podejmowanych przez przedsiębiorców na rzecz lokalnego biznesu, a także omówienie perspektyw rozwoju ekonomicznego Lubelszczyzny na kolejne lata. Przedsięwzięcie ma wymiar gospodarczy, ale również integracyjny dla środowiska biznesowego, naukowego oraz samorządowego województwa lubelskiego.

Tegoroczna edycja Forum poświęcona była zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą odpornością w biznesie. Tematy kluczowe #BF 2024 to m.in. odporność strategiczna, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie łańcuchem dostaw, kultura organizacyjna, bezpieczeństwo IT oraz prawo i odporność w biznesie.

W debacie panelowej wystąpiła Marta Jankowska, ekspert Regionalnego Biura Handlowego PAIH w Lublinie. Przedstawiła słuchaczom jak oferta Agencji może wpływać na stabilność relacji biznesowych. Mówiła też o znaczeniu internacjonalizacji biznesu jako sposobie na dywersyfikację ryzyka dzięki działalności na wielu różnorodnych rynkach.