Mój biznes za granicą

Harmonogram udzielanych w ramach projektu form wsparcia

5 października 2023


Nazwa Beneficjenta:
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.


Nr projektu:

WND -POWER.04.03.00-00-0026/19-00


Tytuł projektu:

„Mój biznes za granicą - model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych”

LP.

DATA/TERMIN

MIEJSCE

TYTUŁ/RODZAJ REALIZOWANEGO WSPARCIA

LICZBA UCZESTNIKÓW

1

16-20 października
(5 dni roboczych)

PAIH SA, Bagatela 12, 02-849 Warszawa

przetestowanie przez przedsiębiorców (szkolenie/warsztat) narzędzi, modułów szkoleniowych wypracowanych w ramach projektu

30

2

13 listopada
21 listopada
22 listopada
(liczba warsztatów - 3)

PAIH SA, Krucza 50
i Bagatela 12, Warszawa

organizacja warsztatów wdrożeniowych dla 20 pracowników PAIH

20


Mój biznes za granicą logotypy