Aktualności

Sukces Forum Gospodarczego Korea-Polska

Setki przedsiębiorców, największe koreańskie firmy, szereg podpisanych porozumień o współpracy i przedstawiciele władz obu państw - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i Republiki Korei Suk Yeol Yoon. Tak wygląda piątkowe Forum Gospodarcze Korea-Polska zorganizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Federację Przemysłu Koreańskiego i KOTRA Warsaw.

Forum Gospodarcze Korea-Polska


Licznie zgromadzeni reprezentanci biznesu, polityki i nauki z Polski i Korei rozmawiają o możliwościach współpracy w takich obszarach jak zaawansowane technologie, energetyka i infrastruktura. Ponad 350 polskich przedsiębiorców i reprezentantów instytucji otoczenia biznesu oraz administracji publicznej dyskutuje w ramach Forum z przedstawicielami największych firm wywodzących się z Republiki Korei takich jak Samsung, Hyundai czy LG oraz niemal setką reprezentantów koreańskich MŚP, organizacji i instytucji.


Forum Gospodarcze Korea-Polska

Z satysfakcją odnotowuję zaangażowanie koreańskich przedsiębiorstw w kluczowych obszarach polskiej gospodarki, choć nie ukrywam, że liczę na jeszcze większą intensyfikację Państwa obecności na naszym rynku, który jest także rynkiem Unii Europejskiej. Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę naszych koreańskich partnerów, że polskie firmy także są coraz częściej dostawcami wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Gorąco zachęcam do zapoznania się z ich ofertą - mówił, otwierając Forum Prezydent RP Andrzej Duda.

Forum Gospodarcze Korea-Polska


Prezydent Republiki Korei Suk Yeol Yoon podkreślał natomiast, że Polska to baza dla koreańskich firm na rynku Unii Europejskiej oraz ważny partner w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Podczas otwarcia przemówienia wygłosili także organizatorzy. PAIH reprezentował Członek Zarządu Piotr Dytko, a Federację Przemysłu Koreańskiego Prezes Byongjoon Kim.


Forum Gospodarcze Korea-Polska

Liczna obecność przedstawicieli biznesu oraz polityki z obu krajów świadczy o silnej więzi pomiędzy naszymi krajami i chęci dalszego zacieśniania współpracy polsko-koreańskiej. Jako PAIH w naszej codziennej pracy, na bieżąco obserwujemy relacje gospodarcze pomiędzy naszymi krajami. Patrząc na nasze obecne kontakty możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że Republika Korei jest jednym z kluczowych partnerów Polski. Od lat niezmiennie pozostaje także jednym z naszych najważniejszych inwestorów zagranicznych - powiedział Piotr Dytko.

Forum Gospodarcze Korea-Polska

Chociaż Korea i Polska leżą po przeciwnych stronach globu, łączy nas poczucie braterstwa. Nawet pomimo globalnych zawirowań, dzięki intensywnej współpracy gospodarczej, ubiegłoroczny wolumen wymiany handlowej osiągnął rekordowy poziom (8,95 mld USD) a Korea stała się największym azjatyckim inwestorem w Polsce - dodał Byongjoon Kim.

Forum to nie tylko wystąpienia Prezydentów i rozmowy bilateralne przedstawicieli polskich i koreańskich firm. To także panele dyskusyjne poświęcone współpracy polsko-koreańskiej z udziałem najważniejszych firm i instytucji z obu krajów. Dla jeszcze lepszego zacieśniania relacji między Polską a Koreą w ramach Forum Gospodarczego podpisano także ponad 30 porozumień o współpracy. Wśród nich znalazły się umowy dwustronne między takimi gigantami jak Samsung i KGHM, czy Hyundai i Grupa Azoty, a także instytucjami jak np. Bank Gospodarstwa Krajowego i Korea Eximbank. Tak licznie porozumienia w sposób znaczący ułatwią nawiązywanie kontaktów przedsiębiorcom z obu krajów. Dla łatwiejszego nawiązywania relacji między firmami podczas Forum do końca dnia trwa również networking.

W ciągu ostatnich 20 lat zarówno polski eksport do Republiki Korei, jak i import koreańskich produktów wzrósł ponad 20 krotnie. Co pokazuje jak doskonale rozwijają się nasze relacje gospodarcze. Według danych koreańskich (KITA), w 2022 r. obroty handlowe Polski i Korei wyniosły łącznie ok. 9 mld USD. Wartość koreańskiego eksportu do Polski sięgnęła 7,90 mld USD wzrastając o 19%, co oznacza, że Polska była 3. największym odbiorcą koreańskiego eksportu w UE (po Niemczech i Niderlandach). Wartość eksportu polskich produktów do Korei wyniosła z kolei ok. 1,1 mld USD. Republika Korei jest także jednym z najważniejszych inwestorów pozaeuropejskich w naszym kraju. W okresie styczeń 2002 - marzec 2023 r. PAIH zakończył 69 projektów koreańskich o łącznej wartości 7,2 mld EUR oraz niemal 30 tys. deklarowanych miejsc pracy. Wśród głównych obszarów zainteresowań inwestorów koreańskich należy wymienić elektronikę użytkową oraz sektor około samochodowy.


Galeria zdjęć:


* * *

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.